fbpx

Czytelnia Psychoterapeutyczna

Klasyfikacja różnych rodzajów lęku i strachu.
Typowe objawy.

Psychoterapia psychodynamiczna

Klasyfikacja lęku.

Chociaż strach i lęk to całkowicie normalne doświadczenia, czasem stają się nieadaptacyjne, nadmierne w intensywności, częstotliwości lub długości, powodując u cierpiącej osoby poczucie nieszczęścia do tego stopnia, że jej codzienne życie jest zakłócony. Kiedy tak się dzieje – mówimy o zaburzeniach lękowych. […]

Termin zaburzenia lękowe oryginalnie obejmował dwa stany lęku (uogólniony i paniczny) i został zachowany, choć dodano też inne schorzenia. Etykieta „zaburzenia lękowe” krótko jednak rozprawia się z faktem, że w większości tych zaburzeń obecny jest także strach (na przykład strach przed konkretnymi obiektami lub sytuacjami fobiach specyficznych i społecznych, strach wyzwalany przez cielesne doznania, takie jak palpitacje serca albo duszności podczas napadów paniki). Dlatego wolę pisać o tych schorzeniach jako o zaburzeniach strachu i lęku, w których nieadaptacyjny strach i/lub lęk odgrywają kluczową rolę. Mając to na uwadze, zrywam z kategoryzacją z DSM-5 i włączam PTSD do dyskusji o strachu i lęku ponieważ obejmuje on nieadaptacyjny strach (strach przed bodźcami związanymi z traumą).

Lęk uogólniony

Objawy fizjologiczne:
zaburzenia snu
zmęczenie
zaburzenia żołądkowo-jelitowe
bóle głowy

Objawy behawioralne i poznawcze:
martwienie się
zachowania i myśli unikowe
zawyżone szacowanie znaczenia i prawdopodobieństwa zagrożenia
problemy z odróżnianiem bezpieczeństwa od niebezpieczeństwa

Objawy subiektywne
napięcie
obawy
niezdolność do zrelaksowania się lub koncentracji

Lęk napadowy:

Objawy fizjologiczne:
duszności
uczucie dławienia się
ból w klatce piersiowej
zaburzenia żołądkowo-jelitowe
zawroty głowy

Objawy behawioralne i poznawcze:
zachowania i myśli unikowe

Objawy subiektywne:
uczucie braku kontroli
uczucie utraty zmysłów
uczucie zbliżającej się śmierci

PTSD

Objawy fizjologiczne
zaburzenia snu
wzmożony odruch wzdrygnięcia

Objawy behawioralne i poznawcze
rozdrażnienie
negatywne myśli i przekonania dotyczące własnej osoby
nawracające wspomnienia traumatycznego wydarzenia
nadmierna czujność
koncentracja na zagrożeniu
zachowania i myśli unikowe

Objawy subiektywne
uczucie strachu
uczucie złości
uczucie wstydu
uczucie wyobcowania
brak pozytywnego afektu

Fobie społeczne

Objawy fizjologiczne:
kołatanie serca
pocenie się
czerwienienie się
zaburzenia żołądkowo-jelitowe
drżenie
drżący głos

Objawy behawioralne i poznawcze:
zastygnięcie behawioralne i psychiczne
zachowania i myśli unikowe

Objawy subiektywne:
uczucie zawstydzenia lub odrzucenia albo bycia obserwowanym

Fobie specyficzne

Objawy fizjologiczne:
kołatanie serca
drżenie
pocenie się
zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Objawy behawioralne i poznawcze:
zastygnięcia behawioralne i psychiczne
zachowania i myśli unikowe

Objawy subiektywne:
poczucie przerażenia
obawy dotyczące bycia fizycznie zranionym przez konkretne obiekty (zwierzęta) lub sytuacje (wysokość ciasna, mała przestrzeń)

Tekst pochodzi z książki:

„Lęk. Neuronauka na tropie źródeł lęku i strachu.” Joseph LeDoux

Kraków 2017, Copernicus Center Press

14 listopada 2023
Samotność - Loneliness
Czytelnia Psychoterapeutyczna Samotność – Loneliness Psychoterapia psychodynamiczna „Samotnym...
29 października 2023
Trauma
Czytelnia Psychoterapeutyczna Trauma Psychoterapia psychodynamiczna Ofiary traumy nie mogą wrócić do...
22 października 2023
Depresja
Czytelnia Psychoterapeutyczna Depresja Psychoterapia psychodynamiczna Depresja została po raz pierwszy...
22 października 2023
Emocje, stres, zaburzenia nastroju. Jak rozumieć depresję
Czytelnia Psychoterapeutyczna Emocje, stres, zaburzenia nastroju. Jak rozumieć depresję Psychoterapia...
22 października 2023
Klasyfikacja różnych rodzajów lęku i strachu. Typowe objawy.
Czytelnia Psychoterapeutyczna Klasyfikacja różnych rodzajów lęku i strachu. Typowe objawy. Psychoterapia...
13 października 2023
Lęk. Wstęp do zrozumienia.
Czytelnia Psychoterapeutyczna Lęk, wstęp do zrozumienia. Psychoterapia psychodynamiczna Lęk...