fbpx

PSYCHOTERAPEUTKA PSYCHOLOG

Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie, uzyskała dyplom psychologa, specjalności klinicznej i zdrowia. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Szkoły Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji.
 
Doświadczenie zawodowe zdobywała, współpracując z Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszeniu Lepsze Dziś. Staż kliniczny odbyła w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
 
Przez kilkanaście lat pracowała zawodowo w międzynarodowych korporacjach.
 
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię grupową.
 
Pracuje z osobami zmagającymi się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, obsesyjno-kompulsywnymi, problemami w obszarze własnej tożsamości czy regulacji emocji. Ma doświadczenie w pracy z
osobami w kryzysach psychicznych  oraz doświadczającymi  przemocy.
 
Odbyła własną terapię grupową oraz indywidualną. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, zgodnie z wymogami formalnymi i etycznymi swoją praktykę poddaje regularnej superwizji certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Psychoterapia psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna depresja stres zaburzenia snu psychoterapeuta psychoterapeutka terapia psycholog psychiatra psychoterapia warszawa terapeuta terapia lęk
Stanislaw-Chonski-Konteksty

Stanisław Choński

Psycholog Psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie 4-letniego Studium Psychoterapii prowadzonego  przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie – ośrodek posiadający rekomendację
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Absolwent Wydziału Psychologii i Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim,
swoje kompetencje poszerzał podczas rocznych studiów podyplomowych „Szkolenie w psychoterapii: praktyka psychoterapeutyczna pod superwizją” w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Terapii Dzieci i Młodzieży
prowadzonym przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, a także podczas
licznych kursów i warsztatów z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii.

Doświadczenie zdobywał podczas staży w oddziałach zamkniętych ogólnopsychiatrycznych F1 i F2 Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, otwartym, całodobowy oddziale
terapeutycznym dla wczesnej interwencji i chorych z pierwszym epizodem psychozy do 35
roku życia F9 IPiN, Klinice Nerwic, Zaburzeń Odżywiania i Osobowości IPiN, Klinice
Psychiatrii Sądowej IPiN oraz Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. Obecnie pracuje jako psycholog w Bródnowskim
Centrum Zdrowia Psychicznego, prowadzi również pacjentów w tamtejszej Poradni Zdrowia Psychicznego.

W Kontekstach prowadzi terapię w nurcie psychodynamicznym ograniczoną i nieograniczoną w czasie, osób dorosłych i młodych dorosłych. Pracuje z takimi trudnościami, jak zaburzenia osobowości, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, zaburzenia somatyzacyjne, pomaga osobom chcącym pogłębić rozumienie siebie, poprawić swoje funkcjonowanie w kontekście społecznym, nauczyć się tworzyć bezpieczne, satysfakcjonujące relacje, nauczyć się korzystać z doznawanych emocji.

Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Psychoterapia psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna depresja stres zaburzenia snu psychoterapeuta psychoterapeutka terapia psycholog psychiatra psychoterapia warszawa terapeuta terapia lęk

psycholożka, psychoterapeutka

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Trenerów Biznesu w Grupie TROP. Obecnie w trakcie ostatniego roku szkolenia w Studium Psychoterapii oraz Szkole Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji (ośrodku, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). 

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w: Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Zakładzie Psychiatrii Instytutu  „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, a także pracując w placówkach państwowych i ośrodkach prywatnych. Posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi, parami, dziećmi i młodzieżą. 

Pracuje z osobami zmagającymi się z: zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, obsesyjno-kompulsywnymi, problemami w obszarze własnej tożsamości, z osobami doświadczającymi kryzysów (w związkach, życiu osobistym i zawodowym), trudności w relacjach społecznych. Pomaga osobom mającym kłopoty z samoakceptacją, niskim poczuciem własnej wartości, a także mierzących się z problemami z regulacją emocji. 

W Kontekstach prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży, psychoterapię par, konsultacje rodzicielskie, psychoterapię diady, warsztaty rozwojowe dla par i młodzieży. 

Pracuje w nurcie psychodynamicznym pod superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Uczestniczy w konferencjach naukowych i dodatkowych szkoleniach, poszerzających kompetencje zawodowe. 

Psychoterapia psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna depresja stres zaburzenia snu psychoterapeuta psychoterapeutka terapia psycholog psychiatra psychoterapia warszawa terapeuta terapia lęk

PSYCHOONKOLOG PSYCHOLOG

Psycholog, psychoonkolog, coach. Absolwentka Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Norman Benett. Pracuje w Narodowym Instytucie Onkologii w poradni Psychoonkologii. Prowadzi warsztaty i grupy wsparcia dla dorosłych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Fundacji Nagle Sami – praca w psychologicznym telefonie wsparcia dla osób w żałobie, osób w chorobie nowotworowej, wspieranie rodzin dotkniętych kryzysem choroby. Obserwacja i interwencja w Grupie Wsparcia Online. Fundacji „Dobrze ze jesteś” – w Centrum Onkologii im Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – Oddział Raka Piersi.

Centrum Zdrowia Dziecka oddział neurochirurgii. W Kontekstach prowadzi grupę Skoncentrowani na innych. Grupa dla osób z doświadczeniem choroby bliskich

Psychoterapia psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna depresja stres zaburzenia snu psychoterapeuta psychoterapeutka terapia psycholog psychiatra psychoterapia warszawa terapeuta terapia lęk
Tomasz Dąbrowski

Tomasz Dąbrowski

Psycholog, Psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, socjoterapeuta. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz III. edycję Akademii Socjoterapii w Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa". Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym, realizowanego przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM w partnerstwie z Centrum CBT. Staż kliniczny zrealizował w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM. Pracuje jako psychoterapeuta na dziennym oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży.

Psychoterapia psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna depresja stres zaburzenia snu psychoterapeuta psychoterapeutka terapia psycholog psychiatra psychoterapia warszawa terapeuta terapia lęk
Agnieszka Glińska psychoterapeutka Konteksty

Psychoterapeutka

Psychoterapeutka Gestalt, w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapeutów w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, akredytowanej w Polskim Towarzystwie Psychologicznym i w Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Gestalt.

Doktor habilitowana w dziedzinie sztuki ( sztuki teatralne i filmowe). Wieloletnia wykładowczyni AST w Krakowie, wcześniej AT w Warszawie. Reżyserka teatralna i aktorka.

Przez wiele lat zajmowała się coachingiem dla artystów sceny i filmu. Prowadziła warsztaty rozwojowe i psychoedukacyjne.

Jako psychoterapeutka pracuje z osobami doświadczającymi kryzysu w życiu osobistym i zawodowym, zmagającymi się z trudnościami w relacjach, z osobami cierpiącymi z powodu dolegliwości psychosomatycznych, stanów lękowych i depresyjnych. Pracuje również z kobietami z doświadczeniem przemocy psychicznej i fizycznej oraz z młodymi dorosłymi.

Współpracuje jako psychoterapeutka z Fundacją Feminoteka. Praktykę zawodową zdobywała między innymi na stażu w Oddziale Dziennej Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Wolskiego w Warszawie.

Uczestniczy w wielu szkoleniach dla psychoterapeutów i kursach pomocy osobom z PTSD i CPTSD.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanego superwizora Gestalt.

Psychoterapia psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna depresja stres zaburzenia snu psychoterapeuta psychoterapeutka terapia psycholog psychiatra psychoterapia warszawa terapeuta terapia lęk
Ilona Przeciszewska psychoanalityk KONTEKSTY

Psychoterapeutka, Psycholog

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Tyflopedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej. Całościowe szkolenie psychoterapeutyczne odbywa w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. W Ośrodku Edukacji Psychoanalitycznej ukończyła Kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Dodatkowo szkoliła się w zakresie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Instytucie DMT, odbyła Trening Świadomości Ciała oparty o metodę Laban Bartenieff Movement System, ukończyła również Szkołę Coachingu oraz Kurs Umiejętności Trenerskich na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Regularnie uczestniczy w klinicznych i teoretycznych seminariach oraz konferencjach psychoanalitycznych. 

Doświadczenie kliniczne zdobywała w ramach pracy w stacjonarnym oddziale dla młodzieży oraz osób dorosłych z zaburzeniami odżywiania. Dodatkowo odbyła staż kliniczny w psychiatrycznym oddziale dziennym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Od kilku lat prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych oraz młodzieży. Pracowała psychoterapeutycznie z osobami niewidomymi oraz słabowidzącymi.

Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu zaburzeń odżywiania. Ma doświadczenie w pracy z osobami określanymi jako wysoce wrażliwe. Pomaga również osobom zmagającymi się z depresją, stanami lękowymi, dolegliwościami psychosomatycznymi, trudnościami w relacjach czy problemami z samoakceptacją. Pracuje z osobami doświadczającymi kryzysu.

Psychoterapia psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna depresja stres zaburzenia snu psychoterapeuta psychoterapeutka terapia psycholog psychiatra psychoterapia warszawa terapeuta terapia lęk
Aleksandra Wąsowska KONTEKSTY

psycholożka

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz 2-letniej Szkoły Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Intra. 

Doświadczenie zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Terapeutyczno-Diagnostycznym F2 (staż kliniczny), w Akademickim Ośrodku Psychoterapii w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii UW, w Ośrodku Zdrowia i Problemów Rodzinnych Synapsis oraz w Poradni Psychoonkologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Doktor habilitowana nauk społecznych, badaczka organizacji, pracuje naukowo i dydaktycznie na Uniwersytecie Warszawskim. 

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i terapię par. Pracuje m.in. z osobami borykającymi się z objawami lękowymi, depresyjnymi, cierpiącymi z powodu silnego wstydu, osamotnienia, poczucia pustki i braku sensu, doświadczającymi trudności w relacjach z ludźmi, przeżywającymi różnego rodzaju straty. 

Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Psychoterapia psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna depresja stres zaburzenia snu psychoterapeuta psychoterapeutka terapia psycholog psychiatra psychoterapia warszawa terapeuta terapia lęk
Daniel Wellman Konteksty Psychoterapeuta

Daniel Wellman

Psycholog Psychoterapeuta

Absolwent Psychologii na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.
W trakcie czteroletniego Podyplomowego Studium Psychoterapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji, które posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (4 rok).


Odbywa staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Terapeutyczno-Diagnostycznym F2.

Doświadczenie zdobywał m.in. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, w Fundacji Nagle Sami, gdzie prowadził psychoterapię indywidualną z pacjentami po stracie i w żałobie, w Fundacji OnkoCafe „Razem Lepiej”, gdzie pracował przy projektach związanych z profilaktyką raka prostaty.

Posiada certyfikat ukończenia szkolenia z interwencji kryzysowych (Fundacja Nagle Sami) – założenia i metody udzielania pomocy psychologicznej po nagłej traumie.

W Kontekstach pracuje w nurcie psychodynamicznym, w którym dąży wraz z pacjentem, do rozpoznania jego nieuświadomionych reakcji i zachowań, próbując odszukać towarzyszące im myśli, uczucia, schematy, które stoją na drodze do pełnego zrozumienia samego siebie. Pomaga pacjentom w budowaniu trwałych i satysfakcjonujących relacji, wspiera ich w walce z uczuciem chronicznego wstydu, smutku, niską samooceną, zaburzeniami depresyjnymi oraz lękami i fobiami. Wpiera i pomaga osoby znajdujące się w życiowych kryzysach (strata, żałoba, zdrada).

Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Psychoterapia psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna depresja stres zaburzenia snu psychoterapeuta psychoterapeutka terapia psycholog psychiatra psychoterapia warszawa terapeuta terapia lęk