fbpx

Grupa Psychoterapeutyczna
D3

Terapia grupowa jest jedną z ważnych form psychoterapii, której celem jest wspieranie rozwoju emocjonalnego i psychologicznego uczestników w ramach grupowego procesu terapeutycznego. Jest prowadzona przez wykwalifikowanego terapeutę lub terapeutów, którzy stwarzają bezpieczne i wspierające środowisko dla członków grupy.

Terapia grupowa opiera się na założeniu, że nasze trudności emocjonalne i psychologiczne są często związane z interakcjami między ludźmi oraz z naszymi wzorcami relacji. Poprzez interakcje między członkami grupy, terapia grupowa pozwala na eksplorację i zrozumienie tych wzorców oraz nabywanie nowych umiejętności interpersonalnych.

W terapii grupowej każdy uczestnik ma możliwość dzielenia się swoimi przeżyciami, emocjami i wyzwaniami w bezpiecznym i wspierającym środowisku. Terapeuci pomagają w moderowaniu dyskusji i tworzeniu atmosfery szacunku oraz empatii w grupie. To pozwala na otwarte wyrażanie uczuć, wzajemne wsparcie i konstruktywną interakcję między uczestnikami.

Terapia grupowa może być stosowana w różnych kontekstach i dla różnych grup populacyjnych. Może obejmować tematykę uzależnień, depresji, lęków społecznych, traumy czy rozwoju osobistego. Dzięki różnorodności doświadczeń uczestników, terapia grupowa zapewnia unikalne możliwości zrozumienia i wsparcia, które często prowadzą do głębszych i trwalszych zmian.

Kluczowym aspektem terapii grupowej jest poufność i bezpieczeństwo. Terapeuci dbają o stworzenie atmosfery zaufania, gdzie każdy uczestnik czuje się komfortowo w dzieleniu się swoimi przeżyciami. Wspólne doświadczenie i wsparcie w grupie mogą przynieść korzyści, takie jak wzrost samoświadomości, zwiększenie umiejętności interpersonalnych, rozwój zdrowych wzorców relacji i większe poczucie przynależności społecznej.

Terapia grupowa jest niezwykle wartościowym narzędziem, które może przyczynić się do osobistego rozwoju uczestników oraz poprawy jakości życia. Jej siła tkwi w mocy grupowej dynamiki i wsparcia wzajemnego, które sprzyjają eksploracji, zrozumieniu i zmianie.

 

Podczas konsultacji terapeuta i pacjent omawiają możliwości udziału w grupie terapeutycznej oraz sposobu pracy, celów i obowiązujących warunków.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu o stałej porze.

Grupa ma charakter zamknięty

Specjalizujemy się w pomaganiu osobom, które zmagają się z lękiem, depresją, stresem, trudnościami relacyjnymi, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniami, traumą psychiczną, żałobą, dolegliwościami somatycznymi o niejasnym pochodzeniu, niską samooceną, problemami natury seksualnej, brakiem motywacji.

Czwartki 19:00-21:00

Grupa ma charakter zamknięty

Start grupy: 5 października 2023 – koniec styczeń 2025

Prowadzące grupę:

Iza Ogórek i Anna Piekara

Koszt 650 zł miesięcznie

(4/5 sesje)

Adres: Dąbrowskiego 27/2

Umawiam się na konsultację

Każdy z naszych psychoterapeutów, psychiatrów i innych specjalistów, prowadzi regularne konsultacje. Konsultacja jest etapem poprzedzającym  ewentualne rozpoczęcie terapii.

Po złożeniu zgłoszenia otrzymują Państwo propozycję terminów. Obowiązują one przez 48 godzin, a w przypadku ich niepotwierdzenia zostają zwalniane.

W przypadku potwierdzenia terminu konsultacji u danego terapeuty istnieje możliwość jej odwołania najpóźniej na 24 h przed umówionym terminem.
Proponujemy wtedy inny termin w porozumieniu z pacjentem.

W przypadku odwołania wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed potwierdzonym terminem konsultacji pacjent ponosi jej koszt.
Konsultację należy odwołać mailowo pod adresem: kontakt@konteksty.net lub korzystając z klawisza „anuluj konsultację” w mailu przesłanym z naszego systemu rezerwacyjnego.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Twój email