fbpx
Anna Olszewska Konteksty psychoterapia Warszawa

Anna Olszewska

Psycholog Psychoterapeutka w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego

Absolwentka Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz Studium Psychoterapii Par.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale chorób afektywnych, w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, w Stowarzyszeniu QZmianom, na Uniwersytecie Warszawskim podczas stażu psychoterapeutycznego, w Poradni Telefonicznej Niebieska Linia oraz Poradni Specjalistycznej Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”.

W Kontekstach prowadzi psychoterapię osób dorosłych w podejściu psychodynamicznym. Pracuje m.in. z osobami zmagającymi się z objawami depresji, lęku, samotności, przeżywającymi kryzysy w różnych sferach życia, mającymi trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji, pragnącymi lepiej poznać i zrozumieć swoje emocje i zachowania.

Swoją pracę regularnie superwizuje u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Psychologist Psychotherapist in Training

Graduate of Clinical Psychology at the SWPS University and Management at the Warsaw School of Economics, currently undergoing psychotherapeutic training at Laboratorium Psychoedukacji in Warsaw.

She gained professional experience at the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw in the Department of Affective Disorders, at the Mazovian Provincial Hospital Drewnica in the General Psychiatric Ward, at the QZmianom Association, at the University of Warsaw during psychotherapeutic internship, at the Blue Line Helpline, and at the Specialist Clinic of the Youth Prevention and Psychotherapy Center 'MOP.’

In her practice at Konteksty, she conducts psychotherapy with adults using a psychodynamic approach. She works with individuals struggling with symptoms of depression, anxiety, loneliness, those experiencing crises in various areas of life, having difficulties in establishing and maintaining satisfying relationships, and those who want to better understand their emotions and behaviors. A special area of her interest is attachment theory.

She regularly supervises her work under the guidance of a certified supervisor from the Polish Psychological Association.”

Umawiam się na konsultację

Każdy z naszych psychoterapeutów, psychiatrów i innych specjalistów, prowadzi regularne konsultacje. Konsultacja jest etapem poprzedzającym  ewentualne rozpoczęcie terapii.

Po złożeniu zgłoszenia otrzymują Państwo propozycję terminów. Obowiązują one przez 48 godzin, a w przypadku ich niepotwierdzenia zostają zwalniane.

W przypadku potwierdzenia terminu konsultacji u danego terapeuty istnieje możliwość jej odwołania najpóźniej na 24 h przed umówionym terminem.
Proponujemy wtedy inny termin w porozumieniu z pacjentem.

W przypadku odwołania wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed potwierdzonym terminem konsultacji pacjent ponosi jej koszt.
Konsultację należy odwołać mailowo pod adresem: kontakt@konteksty.net lub korzystając z klawisza „anuluj konsultację” w mailu przesłanym z naszego systemu rezerwacyjnego.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Twój email