Grupa Psychoterapeutyczna

Wiele problemów powstaje w relacjach z innymi lub w grupie – w rodzinie, pracy, sytuacjach społecznych. W psychoterapii grupowej inaczej niż w indywidualnej, mamy okazję zaobserwować jak funkcjonujemy pośród innych ludzi – w jaki sposób nawiązujemy z nimi relacje, jak na nich reagujemy, co sprawia nam trudność, co stanowi wyzwanie, a także jak jesteśmy przez nich odbierani.

Udział w grupie pomaga rozwijać umiejętności społeczne i lepiej sobie radzić w relacjach. Zetknięcie się z osobami, które również doświadczają trudności, zmniejsza lęk przed odrzuceniem, zranieniem, bliskością, poczucie izolacji i osamotnienia. Kontakt z innymi uczestnikami pozwala zapoznać się z wieloma punktami widzenia na określony problem. Terapeuta zaś pomaga w budowaniu poczuciu bezpieczeństwa i wspierającej komunikacji między uczestnikami. Między innymi dlatego jest to odpowiednia forma pracy dla osób, które borykają się z niemożnością zbudowania związku, poczuciem pustki czy braku sensu, trudnościami w wyrażaniu uczuć, poczuciem osamotnienia, nadmiernym wycofaniem lub dominacją, nadmierną impulsywnością, stresem, niepokojem, brakiem swobody i spontaniczności.

Podczas konsultacji terapeuta i pacjent omawiają możliwości udziału w grupie terapeutycznej oraz sposobu pracy, celów i obowiązujących warunków.Spotkania odbywają się raz w tygodniu o stałej porze.Grupa ma charakter ciągły, półotwarty, najkrótszy możliwy czas uczestnictwa w grupie - 10 miesięcy

Czwartki 19:00-21:00

Start 17 września 2020

zakończenie – grupa ciągła półotwarta

Prowadzący grupę:

Justyna Dworczyk, Marcin Kłosowski

Koszt 420 zł miesięcznie

(4 sesje)

Adres: Dąbrowskiego 27/2

Umawiam się na konsultacje