fbpx

Psychoterapia okołoporodowa

Psychoterapia psychodynamiczna okołoporodowa jest formą terapii skoncentrowaną na wsparciu psychicznym kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu. Celem tego rodzaju terapii jest zrozumienie i przepracowanie emocji związanych z macierzyństwem oraz wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami, jakie mogą wyniknąć w tym szczególnym okresie.
Wsparcie psychiczne w okresie okołoporodowym

Psychoterapia psychodynamiczna okołoporodowa ma na celu:

Wsparcie emocjonalne: Pomoc w radzeniu sobie z lękiem, stresorem, niepokojem i innymi trudnościami emocjonalnymi związanymi z ciążą i macierzyństwem.

Zrozumienie zmian: Pomoc w zrozumieniu zmian fizycznych, emocjonalnych i społecznych, jakie zachodzą w okresie ciąży, porodu i połogu.

Praca nad relacjami: Wsparcie w budowaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji z partnerem, rodziną i innymi bliskimi osobami.

Przepracowanie traumy: Pomoc w radzeniu sobie z wcześniejszymi doświadczeniami traumatycznymi, które mogą mieć wpływ na okres okołoporodowy.

Proces terapeutyczny
Psychoterapia psychodynamiczna okołoporodowa opiera się na rozmowach terapeutycznych, w trakcie których kobieta ma możliwość wyrażenia swoich emocji, myśli i obaw związanych z macierzyństwem. Terapeuta pomaga w analizie tych treści oraz w zrozumieniu wpływu przeszłości na obecne doświadczenia.

Korzyści z terapii okołoporodowej
Psychoterapia psychodynamiczna okołoporodowa może przynieść wiele korzyści, takich jak:

1. Zwiększenie samoświadomości: Pomoc w zrozumieniu własnych emocji i reakcji w okresie okołoporodowym.

2. Wsparcie w budowaniu więzi: Pomoc w budowaniu zdrowych relacji z dzieckiem i partnerem.

3. Przepracowanie traumy: Możliwość skonfrontowania się z wcześniejszymi trudnościami i przepracowania negatywnych doświadczeń.

4. Lepsze radzenie sobie z trudnościami: Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, lękiem i innymi trudnościami psychicznymi.

Psychoterapia psychodynamiczna okołoporodowa może być cennym wsparciem dla kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu, pomagając im przejść przez ten czas w sposób bardziej świadomy i zrównoważony emocjonalnie.

Na konsultacji możliwa jest obecność niemowlęcia.

Sesje terapii okołoporodowej prowadzi psychoterapeutka Katarzyna Szkudłapska.

Umawiam się na konsultację

Każdy z naszych psychoterapeutów, psychiatrów i innych specjalistów, prowadzi regularne konsultacje. Konsultacja jest etapem poprzedzającym  ewentualne rozpoczęcie terapii.

Po złożeniu zgłoszenia otrzymują Państwo propozycję terminów. Obowiązują one przez 48 godzin, a w przypadku ich niepotwierdzenia zostają zwalniane.

W przypadku potwierdzenia terminu konsultacji u danego terapeuty istnieje możliwość jej odwołania najpóźniej na 24 h przed umówionym terminem.
Proponujemy wtedy inny termin w porozumieniu z pacjentem.

W przypadku odwołania wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed potwierdzonym terminem konsultacji pacjent ponosi jej koszt.
Konsultację należy odwołać mailowo pod adresem: kontakt@konteksty.net lub korzystając z klawisza „anuluj konsultację” w mailu przesłanym z naszego systemu rezerwacyjnego.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Twój email