fbpx

Grupa Psychoterapeutyczna
LGBTQ+

Nasza grupa terapeutyczna dla osób LGBTQ+ stanowi bezpieczną i wspierającą przestrzeń dla osób identyfikujących się z różnorodnymi orientacjami seksualnymi, tożsamościami płciowymi oraz doświadczeniami życiowymi.
Skupia się na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, psychologicznego i społecznego, które jest istotne dla osób dorosłych w procesie samoidentyfikacji, akceptacji siebie i budowania zdrowych relacji z otoczeniem.

Nasze spotkania są prowadzone przez doświadczonych i empatycznych terapeutów, którzy posiadają wiedzę i zrozumienie dotyczące unikatowych wyzwań, z jakimi borykają się osoby LGBTQ+ w różnych sferach życia. Staramy się stworzyć atmosferę pełną akceptacji, szacunku i otwartości, aby każdy czuł się swobodnie, wyrażając swoje doświadczenia, obawy oraz cele, jakie chce osiągnąć w procesie terapeutycznym.

Nasza grupa terapeutyczna koncentruje się na różnorodnych tematach, takich jak radzenie sobie z homofobią, biseksualną niewidzialnością, wyzwania związane z coming outem, trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, tożsamości płciowej, samoakceptacji oraz budowaniu zdrowego poczucia własnej wartości. Dzięki wspólnemu wsparciu i wymianie doświadczeń dążymy do wzmacniania poczucia tożsamości i budowania zdrowych mechanizmów radzenia sobie z trudnościami.
Jeśli szukasz wsparcia, chcesz rozwijać się w przyjaznym środowisku i dzielić swoimi doświadczeniami z osobami o podobnych historiach, zapraszamy do dołączenia do naszej grupy terapeutycznej dla osób LGBTQ+

Udział w grupie poprzedza jedna lub dwie konsultacje. W trakcie spotkania terapeuci i pacjent omawiają możliwości i warunki udziału w grupie terapeutycznej, sposób pracy grupy, cele i motywację oraz adekwatność tej formy terapii dla uczestnika.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu o stałej porze.

Grupa ma charakter ciągły, zamknięty.

Start 5 lutego 2024 – koniec 30 czerwca 2025

Poniedziałki 19:00-21:00

Grupa ma charakter zamknięty. (oznacza to, że jest ograniczona w czasie, oraz w trakcie jej trwania skład pozostaje niezmienny)

Prowadzący grupę:

Błażej Zawistowski wraz z osobą współprowadzącą

Koszt 650 zł miesięcznie

(4 sesje)

Adres: Dąbrowskiego 27/3 sala C

Umawiam się na konsultację

Każdy z naszych psychoterapeutów, psychiatrów i innych specjalistów, prowadzi regularne konsultacje. Konsultacja jest etapem poprzedzającym  ewentualne rozpoczęcie terapii.

Po złożeniu zgłoszenia otrzymują Państwo propozycję terminów. Obowiązują one przez 48 godzin, a w przypadku ich niepotwierdzenia zostają zwalniane.

W przypadku potwierdzenia terminu konsultacji u danego terapeuty istnieje możliwość jej odwołania najpóźniej na 24 h przed umówionym terminem.
Proponujemy wtedy inny termin w porozumieniu z pacjentem.

W przypadku odwołania wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed potwierdzonym terminem konsultacji pacjent ponosi jej koszt.
Konsultację należy odwołać mailowo pod adresem: kontakt@konteksty.net lub korzystając z klawisza „anuluj konsultację” w mailu przesłanym z naszego systemu rezerwacyjnego.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Twój email