fbpx

interwencja kryzysowa dla członków rodziny osoby z problemem uzależnienia.

prowadzona przez dwóch terapeutów

W wielu rodzinach zdarza się, że ktoś (może to być: partner, rodzic czy dziecko) nadużywa alkoholu bądź innych substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki). W tej sytuacji członkowie rodziny są zaniepokojeni a czasem wręcz przerażeni i chcą jakoś pomóc takiej osobie. Niestety często nie udaje się to z powodu siły działania mechanizmów uzależnienia a także emocjonalnego zaangażowania osób, które chciałyby być pomocne. W takiej sytuacji pomocne może być wsparcie profesjonalistów.

Zapraszamy członków rodzin takich osób na konsultacje rodzinne prowadzone przez psychoterapeutów, specjalistów w dziedzinie terapii uzależnienia i pracy z rodzinami osób uzależnionych.

Konsultacje w zależności od sytuacji mogą mieć charakter psychoedukacyjny, pomagający zaplanować możliwe do zrealizowania działania, bądź być przygotowaniem do tak zwanej „Interwencji Kryzysowej”, czyli cyklem spotkań zmierzających do przygotowania rodziny do rozmowy z osobą uzależnioną. Rozmowa w tej formule polega na sformułowaniu przekazu, który jest szczery i uczciwy a jednocześnie przedstawiony w taki sposób, aby był możliwie jak najbardziej do przyjęcia przez osobę, która często nie widzi problemu w swoim zażywaniu.

Istnieje możliwość przeprowadzenia docelowej interwencji z osobą z problemem używania przy udziale terapeutów.

W naszym ośrodku konsultacje takie prowadzone są przez zespół dwóch specjalistów. Aleksandra Łączyńskiego i Teresę Suchorską-Żółtowską.

Umawiam się na konsultację

Każdy z naszych psychoterapeutów, psychiatrów i innych specjalistów, prowadzi regularne konsultacje. Konsultacja jest etapem poprzedzającym  ewentualne rozpoczęcie terapii.

Po złożeniu zgłoszenia otrzymują Państwo propozycję terminów. Obowiązują one przez 48 godzin, a w przypadku ich niepotwierdzenia zostają zwalniane.

W przypadku potwierdzenia terminu konsultacji u danego terapeuty istnieje możliwość jej odwołania najpóźniej na 24 h przed umówionym terminem.
Proponujemy wtedy inny termin w porozumieniu z pacjentem.

W przypadku odwołania wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed potwierdzonym terminem konsultacji pacjent ponosi jej koszt.
Konsultację należy odwołać mailowo pod adresem: kontakt@konteksty.net lub korzystając z klawisza „anuluj konsultację” w mailu przesłanym z naszego systemu rezerwacyjnego.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Twój email