Mediacje rodzinne

 

Mediacje rodzinne pozwalają konstruktywnie rozwiązać konflikt i przezwyciężyć kryzys w relacjach. Adresowane są do wszystkich, którzy potrzebują pomocy profesjonalisty w osiągnięciu porozumienia w duchu win-win (wygrany – wygrany). Są pozasądowym, efektywnym i szybkim sposobem rozwiązywania sporów w obrębie rodziny i relacji rodzinnych: między partnerami, byłymi małżonkami, rodzicami a dziećmi, rodzeństwem itp. Usprawniają komunikację wewnątrz rodziny, zwiększają wzajemne zrozumienie i podnoszą komfort codziennego funkcjonowania. Odbywają się w atmosferze poufności, wzajemnego szacunku  oraz z dbałością o zaspokojenie potrzeb obu stron. Efektem mediacji jest zawarcie przez strony porozumienia, które może być przedłożone w sądzie wraz z wnioskiem o nadanie mu klauzuli wykonalności.

Mediacje mogą dotyczyć m.in.:

– planu opieki rodzicielskiej ( edukacja, wakacje, wydatki, kwestie zdrowotne)

– zakresu sprawowania władzy rodzicielskiej przez rozwiedzionych rodziców (w tym miejsca zamieszkania dziecka lub opieki naprzemiennej)

– ustalenia kontaktów z dzieckiem 

– wysokości alimentów

– podziału obowiązków domowych 

– konfliktów między rodzeństwem

– konfliktów między rodzicami a nastolatkami

– organizacji życia codziennego w rodzinach patchworkowych

– kontaktów dziecka z dziadkami lub z innymi członkami rodziny (w tym z nowymi partnerami rodziców, przyrodnim rodzeństwem)

 – opieki dorosłego rodzeństwa nad starzejącymi się rodzicami

– sporów spadkowych

– podziału majątku

Umawiam się na konsultacje

Konteksty.
Miejsce Psychoterapii.
Godziny
Psychoterapia psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna depresja stres zaburzenia snu psychoterapeuta psychoterapeutka terapia psycholog psychiatra psychoterapia warszawa terapeuta terapia lęk
Social media
Telefon

+ 48 534 05 66 69

E-mail: kontakt@konteksty.net