fbpx
Przejdź do treści

Mediacje rodzinne

Mediacje rodzinne pozwalają konstruktywnie rozwiązać konflikt i przezwyciężyć kryzys w relacjach. Adresowane są do wszystkich, którzy potrzebują pomocy profesjonalisty w osiągnięciu porozumienia w duchu win-win (wygrany – wygrany). Są pozasądowym, efektywnym i szybkim sposobem rozwiązywania sporów w obrębie rodziny i relacji rodzinnych: między partnerami, byłymi małżonkami, rodzicami a dziećmi, rodzeństwem itp. Usprawniają komunikację wewnątrz rodziny, zwiększają wzajemne zrozumienie i podnoszą komfort codziennego funkcjonowania. Odbywają się w atmosferze poufności, wzajemnego szacunku  oraz z dbałością o zaspokojenie potrzeb obu stron. Efektem mediacji jest zawarcie przez strony porozumienia, które może być przedłożone w sądzie wraz z wnioskiem o nadanie mu klauzuli wykonalności.

Mediacje mogą dotyczyć m.in.:

– planu opieki rodzicielskiej ( edukacja, wakacje, wydatki, kwestie zdrowotne)

– zakresu sprawowania władzy rodzicielskiej przez rozwiedzionych rodziców (w tym miejsca zamieszkania dziecka lub opieki naprzemiennej)

– ustalenia kontaktów z dzieckiem 

– wysokości alimentów

– podziału obowiązków domowych 

– konfliktów między rodzeństwem

– konfliktów między rodzicami a nastolatkami

– organizacji życia codziennego w rodzinach patchworkowych

– kontaktów dziecka z dziadkami lub z innymi członkami rodziny (w tym z nowymi partnerami rodziców, przyrodnim rodzeństwem)

 – opieki dorosłego rodzeństwa nad starzejącymi się rodzicami

– sporów spadkowych

– podziału majątku

Umawiam się na konsultację

Konsultacje w  naszym ośrodku
Każdy z naszych terapeutów prowadzi regularne konsultacje. Konsultacja jest etapem poprzedzającym  ewentualne rozpoczęcie terapii.
Po złożeniu zgłoszenia otrzymują Państwo propozycję terminów. Obowiązują one przez 48 godzin, a w przypadku ich niepotwierdzenia zostają zwalniane.
W przypadku potwierdzenia terminu konsultacji u danego terapeuty istnieje możliwość jej odwołania najpóźniej na 24 h przed umówionym terminem.
Proponujemy wtedy inny termin w porozumieniu z pacjentem.
W przypadku odwołania wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed potwierdzonym terminem konsultacji pacjent ponosi jej koszt
Konsultację należy odwołać mailowo pod adresem: kontakt@konteksty.net.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz ogłoszonym stanem pandemii, potwierdzam, że zostałem poinformowany/a, że w zgodzie z zaleceniami ekspertów oraz stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do czasu opanowania sytuacji epidemicznej, sugerowane jest aby zachować wszelkie środki ostrożności, tj. maski ochronne oraz dezynfekcja.

Dodatkowo oświadczam, iż zostałem poinformowany/a, że, aby skorzystać z konsultacji/sesji terapeutycznej stacjonarnie ośrodku Konteksty. Miejsce Psychoterapii muszę okazać ważny certyfikat COVID lub test na obecność koronawirusa o wyniku ujemnym wykonany nie później niż 48 godzin od wizyty. Oświadczam, że poinformowano mnie, iż w innym przypadku istnieje jedynie możliwość odbywania sesji online do czasu opanowania sytuacji epidemicznej.