Psychoterapia dzieci i młodzieży

Pomoc dziecku zaczynamy od konsultacji z samymi rodzicami, na którą zapraszamy oboje rodziców. Jest to spotkanie, podczas którego możemy określić problem, z jakim mierzą się rodzice, a także wstępnie rozpoznać sytuację dziecka w kontekście rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Konsultacja jest także okazją do rozmowy o tym, jak aktualnie funkcjonuje cała rodzina i rodzice jako para. Jesteśmy przekonani o tym, że relacje w rodzinie są bazą, w jakiej wychowuje się dziecko i w związku z tym wpływają na jego samopoczucie i zachowanie.

Kolejnym etapem jest konsultacja dziecka, która obejmuje jedno lub dwa spotkania, na których - tym razem dziecko - może opowiedzieć o swojej perspektywie: co dla niego jest kłopotem, jak widzi sytuację w swojej rodzinie, jak czuje się wśród rówieśników, w szkole. Spotkania te objęte są zasadą poufności, co oznacza, że psychoterapeuta nie informuje rodziców o dokładnym przebiegu rozmowy, a jedynie dzieli się wnioskami. Wyjątkiem są informacje dotyczące zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.

Trzecim etapem jest podsumowanie z rodzicami, w czasie którego omawiane są wnioski z całego procesu konsultacyjnego, a także zalecenia oraz propozycja formy pomocy, która byłaby najlepsza w danej sytuacji. Psychoterapia indywidualna dziecka jest jedną z możliwości, którą proponujemy. W wielu sytuacjach po to, by pomóc dziecku potrzebna jest również praca terapeutyczna z rodzicami albo całą rodziną. W zależności od zgłaszanego problemu proponujemy wtedy konsultację i terapię rodzinną, konsultację i terapię pary lub psychoterapię indywidualną rodziców. Mamy również w ofercie spotkania rodzicielskie, których celem jest omawianie bieżących trudności wychowawczych i wzmocnienie rodziców w ich roli.

Gdy pacjentem jest nastolatek (między 13 a 17 rokiem życia), na pierwszą konsultację zapraszamy rodziców z dzieckiem, a w jej trakcie ustalamy wspólnie dalszą formę spotkań.

Na konsultację dziecka potrzebna jest w Kontekstach pisemna zgoda rodziców. Jeśli rodzice są rozwiedzeni lub w trakcie sprawy rozwodowej, prosimy o pisemną zgodę obojga rodziców na konsultację / terapię dziecka. W przypadku braku zgody jednego z rodziców, konsultacja / terapia nie może zostać przeprowadzona. Nie przygotowujemy opinii dla Sądu w sprawach o opiekę nad dzieckiem.

Umawiam się na konsultacje

Konteksty.
Miejsce Psychoterapii.
Godziny
Psychoterapia psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna depresja stres zaburzenia snu psychoterapeuta psychoterapeutka terapia psycholog psychiatra psychoterapia warszawa terapeuta terapia lęk
Social media
Telefon

+ 48 534 05 66 69

E-mail: kontakt@konteksty.net