fbpx

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży jest niezwykle istotna, wspomaga młodych ludzi w radzeniu sobie z napięciem, trudnościami emocjonalnymi oraz wyzwaniami w kontaktach z innymi. Celem tej formy terapii jest wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka, a także pomaganie w radzeniu sobie z trudnościami szkolnymi i relacjami w rodzinie.

Metody i podejścia w psychoterapii dzieci i młodzieży

  • Terapia poznawczo-behawioralna: Pomaga dzieciom i młodzieży w identyfikowaniu i zmianie negatywnych myśli i zachowań, które wpływają na ich samopoczucie i funkcjonowanie codzienne.

  • Terapia poznawczo-behawioralna oparta na grach: Wykorzystuje zabawy i gry do pracy nad trudnościami emocjonalnymi i społecznymi, co pozwala dzieciom na rozwijanie zdolności radzenia sobie w przyjazny i interaktywny sposób.

  • Terapia interpersonalna: Koncentruje się na budowaniu zdrowych relacji międzyludzkich, co jest istotne w przypadku młodych ludzi, którzy borykają się z problemami w kontaktach społecznych.

  • Terapia psychodynamiczna: Pomaga dzieciom i młodzieży zrozumieć swoje emocje, relacje rodzinne i sprawy z przeszłości, co może prowadzić do głębszego zrozumienia siebie i swojego otoczenia.

Korzyści wynikające z psychoterapii dzieci i młodzieży

  • Radzenie sobie ze stresem: Psychoterapia dzieci i młodzieży pomaga młodym ludziom w radzeniu sobie ze stresem związanym z życiem codziennym, szkołą, relacjami i innymi trudnościami.

  • Rozwój zdrowych nawyków emocjonalnych: Pomaga w budowaniu zdrowych nawyków emocjonalnych, radzenia sobie z frustracją i emocjami oraz rozwijaniu umiejętności komunikacji.

  • Wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych: Psychoterapia dzieci i młodzieży może być niezmiernie pomocna w sytuacjach kryzysowych, takich jak rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby czy przemoc.

Psychoterapia dzieci i młodzieży odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu wsparcia młodym ludziom w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi. Dzięki różnorodnym podejściom i metodom terapia ta może pomóc w budowaniu zdrowych nawyków emocjonalnych i radzenia sobie ze stresem. Wsparcie psychoterapeuty może mieć istotny wpływ na rozwój i dobre samopoczucie dzieci i młodzieży, wpływając pozytywnie na ich życie w teraźniejszości i przyszłości.

Pomoc dziecku zaczynamy od konsultacji z samymi rodzicami, na którą zapraszamy oboje rodziców. Jest to spotkanie, podczas którego możemy określić problem, z jakim mierzą się rodzice, a także wstępnie rozpoznać sytuację dziecka w kontekście rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Konsultacja jest także okazją do rozmowy o tym, jak aktualnie funkcjonuje cała rodzina i rodzice jako para. Jesteśmy przekonani o tym, że relacje w rodzinie są bazą, w jakiej wychowuje się dziecko i w związku z tym wpływają na jego samopoczucie i zachowanie. 

Kolejnym etapem jest konsultacja dziecka, która obejmuje jedno lub dwa spotkania, na których -tym razem dziecko- może opowiedzieć o swojej perspektywie: co dla niego jest kłopotem, jak widzi sytuację w swojej rodzinie, jak czuje się wśród rówieśników, w szkole. Spotkania te objęte są zasadą poufności, co oznacza, że psychoterapeuta nie informuje rodziców o dokładnym przebiegu rozmowy, a jedynie dzieli się wnioskami. Wyjątkiem są informacje dotyczące zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.

Trzecim etapem jest podsumowanie z rodzicami, w czasie którego omawiane są wnioski z całego procesu konsultacyjnego, a także zalecenia oraz propozycja formy pomocy, która byłaby najlepsza w danej sytuacji. Psychoterapia indywidualna dziecka jest jedną z możliwości, którą proponujemy. W wielu sytuacjach po to, by pomóc dziecku, potrzebna jest również praca terapeutyczna z rodzicami albo całą rodziną. W zależności od zgłaszanego problemu proponujemy wtedy konsultację i terapię rodzinną, konsultację i terapię pary lub psychoterapię indywidualną rodziców. Mamy również w ofercie spotkania rodzicielskie, których celem jest omawianie bieżących trudności wychowawczych i wzmocnienie rodziców w ich roli. 

Gdy pacjentem jest nastolatek (między 13 a 17 rokiem życia), na pierwszą konsultację zapraszamy rodziców z dzieckiem, a w jej trakcie ustalamy wspólnie dalszą formę spotkań.

Na konsultację dziecka potrzebna jest w Kontekstach pisemna zgoda rodziców. Nie przygotowujemy opinii dla Sądu w sprawach o opiekę nad dzieckiem.

Umawiam się na konsultację

Każdy z naszych psychoterapeutów, psychiatrów i innych specjalistów, prowadzi regularne konsultacje. Konsultacja jest etapem poprzedzającym  ewentualne rozpoczęcie terapii.

Po złożeniu zgłoszenia otrzymują Państwo propozycję terminów. Obowiązują one przez 48 godzin, a w przypadku ich niepotwierdzenia zostają zwalniane.

W przypadku potwierdzenia terminu konsultacji u danego terapeuty istnieje możliwość jej odwołania najpóźniej na 24 h przed umówionym terminem.
Proponujemy wtedy inny termin w porozumieniu z pacjentem.

W przypadku odwołania wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed potwierdzonym terminem konsultacji pacjent ponosi jej koszt.
Konsultację należy odwołać mailowo pod adresem: kontakt@konteksty.net lub korzystając z klawisza „anuluj konsultację” w mailu przesłanym z naszego systemu rezerwacyjnego.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Twój email