fbpx

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Pomoc dziecku zaczynamy od konsultacji z samymi rodzicami, na którą zapraszamy oboje rodziców. Jest to spotkanie, podczas którego możemy określić problem, z jakim mierzą się rodzice, a także wstępnie rozpoznać sytuację dziecka w kontekście rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Konsultacja jest także okazją do rozmowy o tym, jak aktualnie funkcjonuje cała rodzina i rodzice jako para. Jesteśmy przekonani o tym, że relacje w rodzinie są bazą, w jakiej wychowuje się dziecko i w związku z tym wpływają na jego samopoczucie i zachowanie. 

Kolejnym etapem jest konsultacja dziecka, która obejmuje jedno lub dwa spotkania, na których – tym razem dziecko – może opowiedzieć o swojej perspektywie: co dla niego jest kłopotem, jak widzi sytuację w swojej rodzinie, jak czuje się wśród rówieśników, w szkole. Spotkania te objęte są zasadą poufności, co oznacza, że psychoterapeuta nie informuje rodziców o dokładnym przebiegu rozmowy, a jedynie dzieli się wnioskami. Wyjątkiem są informacje dotyczące zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.

Trzecim etapem jest podsumowanie z rodzicami, w czasie którego omawiane są wnioski z całego procesu konsultacyjnego, a także zalecenia oraz propozycja formy pomocy, która byłaby najlepsza w danej sytuacji. Psychoterapia indywidualna dziecka jest jedną z możliwości, którą proponujemy. W wielu sytuacjach po to, by pomóc dziecku potrzebna jest również praca terapeutyczna z rodzicami albo całą rodziną. W zależności od zgłaszanego problemu proponujemy wtedy konsultację i terapię rodzinną, konsultację i terapię pary lub psychoterapię indywidualną rodziców. Mamy również w ofercie spotkania rodzicielskie, których celem jest omawianie bieżących trudności wychowawczych i wzmocnienie rodziców w ich roli. 

Gdy pacjentem jest nastolatek (między 13 a 17 rokiem życia), na pierwszą konsultację zapraszamy rodziców z dzieckiem, a w jej trakcie ustalamy wspólnie dalszą formę spotkań.
Na konsultację dziecka potrzebna jest w Kontekstach pisemna zgoda rodziców. Jeśli rodzice są rozwiedzeni lub w trakcie sprawy rozwodowej, prosimy o pisemną zgodę obojga rodziców na konsultację / terapię dziecka. W przypadku braku zgody jednego z rodziców, konsultacja / terapia nie może zostać przeprowadzona. Nie przygotowujemy opinii dla Sądu w sprawach o opiekę nad dzieckiem.

Umawiam się na konsultację

Konsultacje w  naszym ośrodku

Każdy z naszych psychoterapeutów, psychiatrów i innych specjalistów, prowadzi regularne konsultacje. Konsultacja jest etapem poprzedzającym  ewentualne rozpoczęcie terapii.
Po złożeniu zgłoszenia otrzymują Państwo propozycję terminów. Obowiązują one przez 72 godziny, a w przypadku ich niepotwierdzenia zostają zwalniane.

W przypadku potwierdzenia terminu konsultacji u danego terapeuty istnieje możliwość jej odwołania najpóźniej na 24 h przed umówionym terminem.
Proponujemy wtedy inny termin w porozumieniu z pacjentem.

W przypadku odwołania wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed potwierdzonym terminem konsultacji pacjent ponosi jej koszt.
Konsultację należy odwołać mailowo pod adresem: kontakt@konteksty.net lub korzystając z klawisza anuluj konsultację w mailu przesłanym z naszego systemu rezerwacyjnego.kontakt@konteksty.net.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Email