fbpx

Grupa Psychoterapeutyczna
dla Kobiet

…najważniejszym celem jest potrzeba więzi.
W.R. Fairbairn

Relacje z innymi to jednak także źródło większości doświadczanych przez nas problemów psychologicznych i przestrzeń, gdzie te problemy manifestują się najsilniej. Psychoterapia grupowa wychodzi z założenia, że skoro relacje z innymi to główny kadr, w którym rozgrywają się emocjonalne sceny naszego życia, to właśnie w grupie można najpełniej przyjrzeć się swoim problemom i spróbować je przekroczyć.

Dla kobiet taką bezpieczną przestrzenią na eksplorowanie tego, co indywidualne i tego, co międzyludzkie były tradycyjne wspólnoty, gdzie w gronie bliskich kobiet można było dać wyraz swoim przeżyciom, odnaleźć ich sens i otrzymać otuchę. Nasza grupa dla kobiet inspirowana jest granym aktualnie w kinach filmem „Siostrzeństwo świętej sauny”, który przesycony jest tęsknotą za wspólnotą, w której kobiety byłyby usłyszane, a ich najbardziej skrywane emocje – przyjęte.

Kobiety potrzebują bezpiecznej przestrzeni by w atmosferze zaufania i szacunku przy pomocy innych kobiet zagłębić się w poznanie samych siebie, innych osób i łączących ich relacji. Odpowiedzią na dręczące problemy może być udział w kobiecej grupie psychoterapeutycznej, która stwarza szansę na pogłębienie i poszerzenie rozumienia siebie i swoich trudności, poddanie ich wspólnej refleksji i ich przezwyciężenie. Bowiem tylko to, co uświadomione i wypowiedziane, otoczone troską i zaangażowaniem, ma szansę zostać uleczone i wprzęgnięte jako nowe doświadczenie do naszego życia.

Udział w grupie poprzedza jedna lub dwie konsultacje. W trakcie spotkania terapeuta i pacjent omawiają możliwości i warunki udziału w grupie terapeutycznej, sposób pracy grupy, cele i motywację oraz adekwatność tej formy terapii dla uczestnika.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu o stałej porze.

Grupa ma charakter ciągły, zamknięty.

Start 20 listopada 2023 – koniec styczeń 2025 – nabór do grupy wciąż trwa.

Specjalizujemy się w pomaganiu osobom, które zmagają się z lękiem, depresją, stresem, trudnościami relacyjnymi, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniami, traumą psychiczną, żałobą, dolegliwościami somatycznymi o niejasnym pochodzeniu, niską samooceną, problemami natury seksualnej, brakiem motywacji.

Poniedziałki 19:00-21:00

Grupa ma charakter zamknięty. Nabór do grupy trwa.

Prowadzące grupę:

Zofia Gnyp i Magdalena Roczeń

Koszt 650 zł miesięcznie

(4 sesje)

Adres: Dąbrowskiego 27/2

Umawiam się na konsultację

Każdy z naszych psychoterapeutów, psychiatrów i innych specjalistów, prowadzi regularne konsultacje. Konsultacja jest etapem poprzedzającym  ewentualne rozpoczęcie terapii.

Po złożeniu zgłoszenia otrzymują Państwo propozycję terminów. Obowiązują one przez 48 godzin, a w przypadku ich niepotwierdzenia zostają zwalniane.

W przypadku potwierdzenia terminu konsultacji u danego terapeuty istnieje możliwość jej odwołania najpóźniej na 24 h przed umówionym terminem.
Proponujemy wtedy inny termin w porozumieniu z pacjentem.

W przypadku odwołania wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed potwierdzonym terminem konsultacji pacjent ponosi jej koszt.
Konsultację należy odwołać mailowo pod adresem: kontakt@konteksty.net lub korzystając z klawisza „anuluj konsultację” w mailu przesłanym z naszego systemu rezerwacyjnego.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Twój email