fbpx

Psychoterapia grupowa

Terapia grupowa jest formą psychoterapii, która odbywa się w grupie osób, zwykle pod przewodnictwem jednego lub więcej terapeutów. W terapii grupowej uczestnicy mają możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami, emocjami i wyzwaniami w bezpiecznym i wspierającym środowisku grupowym.

Terapia grupowa opiera się na zrozumieniu, że nasze problemy emocjonalne i psychologiczne często wynikają z naszych relacji z innymi ludźmi. Poprzez interakcje między członkami grupy, terapia grupowa umożliwia eksplorację i zrozumienie wzorców zachowań, dynamiki grupowej oraz wpływu, jaki mają one na nasze życie.

W grupie terapeutycznej każdy uczestnik może dzielić się swoimi trudnościami, wyzwaniami i osiągnięciami. Proces ten zachęca do otwartości, empatii i wzajemnego wsparcia. Członkowie grupy mogą również otrzymywać konstruktywne opinie, perspektywy i wsparcie od innych uczestników, co może przynieść nowe spojrzenie na własne problemy i pomóc w rozwoju zdrowszych wzorców zachowań.

Terapia grupowa może być stosowana w różnych kontekstach, od terapii psychoedukacyjnych po specjalistyczne grupy terapeutyczne skoncentrowane na konkretnych tematach, takich jak uzależnienia, depresja, lęki społeczne czy traumy. Grupy terapeutyczne mogą być otwarte, przyjmujące nowych członków w dowolnym momencie, lub zamknięte, z wyznaczonym okresem trwania i stałą grupą uczestników.

Kluczowym elementem terapii grupowej jest zaufanie i poufność. Terapeuta tworzy atmosferę zaufania i zachęca do szacunku, otwartości i akceptacji w grupie. To pozwala uczestnikom czuć się bezpiecznie i swobodnie w wyrażaniu swoich emocji i przeżyć.

Terapia grupowa może przynieść wiele korzyści, takich jak wzajemne wsparcie, zrozumienie, rozwój umiejętności interpersonalnych, zwiększenie samoświadomości, redukcja izolacji społecznej oraz możliwość uczenia się od innych. Dla wielu osób udział w terapii grupowej jest wartościowym doświadczeniem, które przyczynia się do ich osobistego wzrostu i poprawy jakości życia.

Grupa psychoterapeutyczna dla dorosłych

Udział w grupie pomaga rozwijać umiejętności społeczne i lepiej sobie radzić w relacjach. Zetknięcie się z osobami, które również doświadczają trudności, zmniejsza poczucie izolacji i osamotnienia.

Grupa psychoterapeutyczna dla dorosłych - D2

Nasza grupa psychoterapeutyczna w podejściu psychodynamicznym oferuje wsparcie emocjonalne i eksplorację w grupowym środowisku. W naszym ośrodku psychoterapii w Warszawie zapewniamy profesjonalne sesje terapeutyczne prowadzone przez doświadczonych psychoterapeutów grupowych. Nasza grupa to bezpieczna przestrzeń, w której możesz odkrywać swoje wewnętrzne procesy, relacje interpersonalne i osiągać głębsze zrozumienie siebie.

Grupa psychoterapeutyczna dla dorosłych - D3

Nasza grupa psychoterapeutyczna w podejściu psychodynamicznym oferuje wsparcie emocjonalne i eksplorację w grupowym środowisku. W naszym ośrodku psychoterapii w Warszawie zapewniamy profesjonalne sesje terapeutyczne prowadzone przez doświadczonych psychoterapeutów grupowych. Nasza grupa to bezpieczna przestrzeń, w której możesz odkrywać swoje wewnętrzne procesy, relacje interpersonalne i osiągać głębsze zrozumienie siebie

Grupa psychoterapeutyczna dla młodych dorosłych

Będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, a przede wszystkim skoncentrujemy się na budowaniu wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami i zobaczymy, jakie blokady i trudności pojawiają się w tym procesie u każdego z Was.

Grupa psychoterapeutyczna dla osób z problemem używania substancji psychoaktywnych i/lub z problemem zachowań nałogowych

Nasza grupa psychoterapeutyczna dla osób z problemem używania substancji psychoaktywnych i/lub z problemem zachowań nałogowych oferuje wsparcie i pomoc w procesie odzyskiwania zdrowia. W naszym ośrodku psychoterapii w Warszawie doświadczeni terapeuci prowadzą sesje oparte na podejściu psychodynamicznym, które pomagają w eksploracji przyczyn uzależnień i rozwijaniu zdrowych strategii radzenia sobie. Dołącz do naszej grupy, gdzie znajdziesz empatyczną społeczność i narzędzia potrzebne do tworzenia trwałych zmian w swoim życiu.

Grupa psychoterapeutyczna dla osób z doświadczeniem uzależnienia w domu rodzinnym. DDA

Grupa terapeutyczna skierowana jest  do osób które mają doświadczenie życia w rodzinie, w której obecny był alkohol bądź inne uzależnienia. Czyli do tzw. Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA).

W domach, w których opieka rodzicielska z różnych powodów była niewystarczająca albo w ogóle jej nie było, trudno jest się rozwijać rozmawiać, uczyć się rozumienia siebie i innych. Nabywanie takich zdolności jest  możliwe zarówno poprzez psychiczną jak i fizyczną obecność.


Grupa psychoterapeutyczna dla osób doświadczających przemocy.

Nasza grupa psychoterapeutyczna dla osób doświadczających przemocy oferuje bezpieczną przestrzeń dla uzdrawiania i odbudowy. W naszym ośrodku psychoterapii w Warszawie doświadczeni terapeuci prowadzą sesje oparte na podejściu psychodynamicznym, które pomagają w procesie wyjścia z traumy i odzyskiwaniu kontroli nad swoim życiem. Dołącz do naszej grupy, gdzie znajdziesz wsparcie, zrozumienie i narzędzia potrzebne do budowania zdrowych relacji i odbudowy poczucia własnej wartości.

Grupa wsparcia dla dorosłych członków rodzin patchworkowych

„Patchwork ma taką moc, że albo zrobi z nas świętych, albo nas kompletnie przemieli i rozwali, a rykoszetem oberwą wszyscy wokoło”, Patchworkowe rodziny. Jak w nich żyć. W. Eichelberger, A. Gutek

Poranna grupa psychoterapeutyczna

Zastanawiasz się często, kto w Twoim związku ma rację? Kto decyduje, a kto musi się podporządkować? Irytuje Cię, kiedy Twój partner/partnerka, dzieci albo współpracownicy, próbują wpłynąć na Twoje zdanie? Mierzysz się z brakiem zdecydowania? Tkwisz w martwym punkcie?

Umawiam się na konsultację

Każdy z naszych psychoterapeutów, psychiatrów i innych specjalistów, prowadzi regularne konsultacje. Konsultacja jest etapem poprzedzającym  ewentualne rozpoczęcie terapii.

Po złożeniu zgłoszenia otrzymują Państwo propozycję terminów. Obowiązują one przez 48 godzin, a w przypadku ich niepotwierdzenia zostają zwalniane.

W przypadku potwierdzenia terminu konsultacji u danego terapeuty istnieje możliwość jej odwołania najpóźniej na 24 h przed umówionym terminem.
Proponujemy wtedy inny termin w porozumieniu z pacjentem.

W przypadku odwołania wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed potwierdzonym terminem konsultacji pacjent ponosi jej koszt.
Konsultację należy odwołać mailowo pod adresem: kontakt@konteksty.net lub korzystając z klawisza „anuluj konsultację” w mailu przesłanym z naszego systemu rezerwacyjnego.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Twój email