fbpx

Czytelnia Psychoterapeutyczna

Od strachu do lęku i z powrotem

Psychoterapia psychodynamiczna

Od strachu do lęku i z powrotem
Freedom from Fear (1943) Norman Rockwell

Na postrzeganie strachu i lęku przez współczesnych naukowców i specjalistów od zdrowia psychicznego ogromny wpływ wywarli zarówno Freud, jak i Kierkegaard. Każdy z nich uważał strach i lęk za zupełnie normalne, chociaż nieprzyjemne uczucia. W przypadku strachu, jak widzieliśmy, istotne jest konkretne zewnętrzne zagrożenie, które jest obecne lub bliskie. Natomiast w przypadku lęku zagrożenie jest zazwyczaj mniej określone, a jego wystąpienie mniej przewidywalne – jest czymś bardziej wewnętrznym i stanowi raczej oczekiwanie niż fakt. Może być także możliwością wyobrażoną, z małym prawdopodobieństwem, że kiedykolwiek się wydarzy.

Prosta analiza języka angielskiego sugeruje, że słowa fear i anxiety opisują całą gamę emocji. Niektóre z nich zostały wspomniane już wcześniej: strach, panika, terror, lęk, udręka, trwoga, zamartwianie się. W rzeczywistości w języku angielskim jest prawie czterdzieści słów, które są synonimami, odmianami lub aspektami fear i anxiety.

Zwykle słowa istnieją, ponieważ opisują coś istotnego w życiu ludzi, którzy ich używają, Inuici, jak powszechnie wiadomo, mają wiele słów na opisanie śniegu. Zdawałoby się więc, że strach i lęk są dla nas istotne. Rzeczywiście, każde pokolenie od czasów Audena utrzymuje szczególną relację z lękiem, upierając się, że jest bardziej lękowe niż poprzednie. Jak mamy poradzić sobie z semantyczną złożonością tych terminów i implikacjami językowego braku precyzji dla naszego rozumienia mechanizmów lęku i strachu? Niektórzy badacze emocji traktują je wszystkie (albo przynajmniej wiele z nich) jako miary intensywności strachu. Na początku skali znajdują się więc: zmartwiony, zdenerwowany, i niespokojny, zaniepokojony i zatroskany, pośrodku zagrożony, przestraszony i wystraszony, a na końcu spanikowany i przerażony.

Inne podejście utrzymuje centralność pojęć strachu i lęku jako kategorii awersyjnego doświadczenia i wyróżnia specyficznych członków tych dwóch rodzin. Wystraszony, spanikowany, przestraszony i przerażony postrzegane są jako stany mające obiektywną przyczynę i nieuchronne konsekwencje, a zarazem są uznawane formy strachu. Natomiast udręka, zmartwienie, obawy, nerwowość, zatroskanie, trwoga i zafrasowanie są postrzegane jako warianty lęku, ponieważ ich źródło lub przyczyna są bardziej nieokreślone a konsekwencje – mniej pewne.

Jednak nawet to proste rozwiązanie może stać się źródłem zamieszania w badaniach nad strachem i lękiem. Podczas gdy terminy te są czasem używane do zdefiniowania kategorii (rodzin) doświadczenia, często posługujemy się nimi także w bardziej specyficzny sposób, żeby odnieść się do szczególnego typu doświadczenia. W tym kontekście słowo „strach” oznacza jedynie jedną szczególną formę doświadczenia strachu spośród wielu innych możliwości, podczas gdy „lęk” jest, podobnie, jedną szczególną formą w całej gamie doświadczeń lękowych. Nie jest również jasne, w jakim stopniu przykłady z każdej kategorii są rzeczywiście odmiennymi stanami strachu lub lęku czy subtelnie różniącymi się wariacjami, czy nawet synonimami tożsamych stanów. Ale pomimo tego rodzaju komplikacji mamy przynajmniej pewne wytyczne, które pomaga ją nam oddzielić te dwie szerokie kategorie: stany strachu pojawiają się kiedy zagrożenie jest obecne lub bliskie, stany lęku – kiedy jest ono możliwe, ale jego wystąpienie jest niepewne.

Tekst pochodzi z książki:

„Lęk. Neuronauka na tropie źródeł lęku i strachu.” Joseph LeDoux

Tłumaczenie: Kinga Woloszyn-Hohol i Mateusz Hohol

Kraków 2017, Copernicus Center Press

06 lutego 2024
Przymierze terapeutyczne w psychoterapii
Czytelnia Psychoterapeutyczna Przymierze terapeutyczne Psychoterapia psychodynamiczna Therapy...
21 stycznia 2024
Samotność - ciąg dalszy
Czytelnia Psychoterapeutyczna Samotność – Loneliness – część II Psychoterapia psychodynamiczna Automat...
21 stycznia 2024
Od strachu do lęku i z powrotem
Czytelnia Psychoterapeutyczna Od strachu do lęku i z powrotem Psychoterapia psychodynamiczna Freedom...
21 stycznia 2024
Lęk w kinematografii
Czytelnia Psychoterapeutyczna Lęk w kinematografii Psychoterapia psychodynamiczna The Ring...
21 stycznia 2024
Lęk a dziecięca zależność, niezdolność do ekspozycji i ekspresji
Czytelnia Psychoterapeutyczna Lęk a dziecięca zależność, niezdolność do ekspozycji i ekspresji. Psychoterapia...
07 stycznia 2024
Pacjent i terapeuta jako współpracownicy w psychoterapii psychodynamicznej.
Czytelnia Psychoterapeutyczna Pacjent i terapeuta jako współpracownicy w psychoterapii psychodynamicznej. Psychoterapia...
07 stycznia 2024
Podstawowe zjawiska w psychoterapii psychodynamicznej
Czytelnia Psychoterapeutyczna Podstawowe zjawiska w psychoterapii psychodynamicznej Psychoterapia psychodynamiczna Przeniesienie Gdy...
07 stycznia 2024
Psychoterapia psychodynamiczna. Główne koncepcje.
Czytelnia Psychoterapeutyczna Psychoterapia psychodynamiczna. Główne koncepcje. Psychoterapia psychodynamiczna „W...
06 grudnia 2023
Świadomość
Czytelnia Psychoterapeutyczna Świadomość Psychoterapia psychodynamiczna Niezapowiedziane...
14 listopada 2023
Samotność - Loneliness
Czytelnia Psychoterapeutyczna Samotność – Loneliness Psychoterapia psychodynamiczna “Morning...