fbpx

Profesjonalna psychoterapia psychodynamiczna
w Warszawie​

Zmiana przez zrozumienie:
terapia psychodynamiczna jako droga do transformacji​

Ośrodek psychoterapii
w Warszawie

Konteksty

„Konteksty” to miejsce oferujące psychoterapię psychodynamiczną.
Odpowiednio prowadzona, psychoterapia nie tylko pomaga zmniejszyć uciążliwe objawy związane z cierpieniem psychicznym, ale sprzyja również zmianie sposobu funkcjonowania, poprawie relacji z innymi, lepszemu rozumieniu siebie.

Kierujemy się przekonaniem, że do udzielania profesjonalnej pomocy niezbędne jest zarówno odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne, jak i wrażliwość na indywidualny, kulturowy i społeczny kontekst funkcjonowania osoby, która doświadcza trudności na danym etapie swojego życia.

Lęk, depresja i stres, to stany, z którymi zmaga się wiele osób. Psychoterapia może pomoc się uporać z tymi trudnościami. Do naszego gabinetu trafiają pacjenci nieradzący sobie w relacjach, cierpiący na zaburzenia odżywiania czy uzależnienia, jak również mający problem z traumą, żałobą, niską samooceną. Na psychologiczne wsparcie decydują się również ci, którzy odczuwają dolegliwości somatyczne o niejasnym pochodzeniu, brak satysfakcji z życia seksualnego lub motywacji do działania.

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń funkcjonowania psychiki. Stanowi wsparcie w działaniach podejmowanych w celu zmiany postawy, zrozumienia swoich emocji i radzenia sobie z nimi.

Psychoterapia psychodynamiczna

Zajmujemy się prowadzeniem psychoterapii w nurcie psychodynamicznym. Polega on na dążeniu do rozpoznania nieuświadomionych myśli i uczuć, które mają wpływ na określone zachowania i problemy danej osoby. Trudności, z jakimi zmaga się pacjent, rozpatrujemy w kontekście dotychczasowych doświadczeń i bieżącej relacji terapeutycznej. Wspólnie dążymy do zrozumienia powtarzających się i niechcianych wzorców, jakie zachodzą w jego życiu.

Bez względu na rodzaj udzielanej pomocy pierwszym etapem jest konsultacja z psychoterapeutą – wstępnie poznajemy problem danej osoby, rekomendujemy możliwe rozwiązania i uzgadniamy cele wspólnej pracy psychoterapeutycznej.

Psychoterapia indywidualna

To jeden z możliwych sposobów pracy nad trudnościami w sferze emocjonalnej. Podczas psychoterapii indywidualnej pacjent dzieli się swoimi uczuciami i myślami. Z kolei rola terapeuty polega na tym, aby pomóc mu lepiej poznać i zrozumieć samego siebie. Sesje mają na celu głębsze uświadomienie problemów, z jakimi zmaga się dana osoba, aby mogła uzyskać na nie większy wpływ, jak również złagodzić cierpienie i zredukować objawy, które są z nimi związane.

Aby psychoterapia indywidualna mogła przynieść zakładane rezultaty, wymaga zaangażowania obu stron. Jednak psychoterapeuta nie ma być mentorem, który udziela rad oraz rozwiewa wątpliwości klienta i mówi mu, co powinien robić. Jego rola polega na tym, aby towarzyszyć mu w poszukiwaniu dróg do zmiany poprzez słuchanie, zadawanie pytań i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Specjalista dysponuje różnymi narzędziami, dzięki którym może pomóc danej osobie w:

  • identyfikacji źródła problemów,
  • radzeniu sobie z przyczynami trudności i ich eliminowaniu,
  • wyznaczaniu celów terapeutycznych.

 

W procesie psychoterapii pacjent nie raz będzie się zastanawiał nad tym, co przeżywa. Powinien być świadom tego, że w tym czasie mogą się pojawić trudne momenty.

Psychoterapia indywidualna może być krótkoterminowa – obejmować określoną liczbę sesji. Polega ona na sformułowaniu celu w przypadku konkretnego problemu – ograniczony czas pozwala zająć się tylko wybranym obszarem życia. Z kolei w wymiarze długoterminowym datą zakończenia jest osiągnięcie w tym procesie zakładanych rezultatów.

Decyzja o formie psychoterapii podejmowana jest przez pacjenta wspólnie z psychoterapeutą już na początku pracy.

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa w ujęciu psychodynamicznym jest formą terapii, która wykorzystuje grupowy kontekst do zrozumienia, eksploracji i transformacji wewnętrznych procesów psychicznych. Jest oparta na założeniu, że interakcje między członkami grupy stanowią ważny kontekst dla rozwoju osobowego i zmiany terapeutycznej.

„W grupie pacjenci mogą doświadczyć siebie w kontekście relacji z innymi, odkrywać wzorce, które przyczyniają się do ich cierpień i ograniczeń, oraz eksplorować nowe sposoby myślenia, czucia i działania”.
Irvin D. Yalom

Psychoterapia grupowa w ujęciu psychodynamicznym opiera się na zrozumieniu i badaniu nieświadomych procesów, dynamik interpersonalnych i transferu w grupie. Przez eksplorację tych procesów, pacjenci mogą odkryć głębsze zrozumienie siebie, nawiązywać bardziej satysfakcjonujące relacje i wprowadzać pozytywne zmiany w swoim życiu.

Ważne jest, aby podkreślić, że psychoterapia grupowa w ujęciu psychodynamicznym opiera się na solidnych podstawach naukowych i jest wspierana przez badania naukowe dotyczące skuteczności tego podejścia terapeutycznego. Badania wykazują, że terapia grupowa może przynosić korzyści, takie jak zmniejszenie objawów psychologicznych, poprawa funkcjonowania społecznego i emocjonalnego oraz wzrost samoświadomości.

Psychoterapia grupowa psychodynamiczna jest więc wartościową formą terapii, która oferuje unikalne możliwości rozwoju i zmiany dla osób zaangażowanych w terapeutyczny proces grupowy.

Psychoterapia par

Psychoterapia par albo terapia małżeńska to spotkania z udziałem obojga partnerów oraz psychoterapeuty lub pary psychoterapeutów. Poprzedza ją proces konsultacyjny, w którym ustala się cele współpracy. Psychoterapia par nie polega na rozstrzyganiu, kto ma rację. Psychoterapeuta nie pełni roli arbitra ani doradcy. Jego zadaniem jest towarzyszenie parze w procesie budowania wzajemnego zrozumienia, w nauce komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Partnerzy dzięki wspólnej pracy nad związkiem nabywają umiejętności pozwalające im później radzić sobie samodzielnie. Wiele par kończących psychoterapię mówi też o wzmocnieniu więzi i odnalezieniu radości z bycia razem.

Często pary zgłaszają się na terapię w sytuacji silnego konfliktu, zdrady czy pojawienia się tematu rozstania, ale nie tylko nad tym można pracować w gabinecie terapeutycznym. Nawet w najlepiej dobranych związkach w sposób naturalny pojawiają się kryzysy. Na ogół pierwszym takim “trzęsieniem ziemi” dla pary są narodziny dziecka, ale konfliktom sprzyjają również remonty, przeprowadzki, zmiany pracy, utrata kogoś bliskiego czy dorastanie i wyprowadzka dzieci. Nierzadko źródłem konfliktów jest też ujawnianie się różnic między partnerami, które na wczesnym etapie związku nie były tak widoczne.

Psychoterapeuta par szczególnie dba o bezstronność i neutralność. Czuwa nad tym, by obie strony mogły się wypowiedzieć, i pomaga im się zrozumieć. Można go porównać do tłumacza, który ułatwia wymianę komunikatów między osobami mówiącymi “w różnych językach”.

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapeuci patrzą na rodzinę jak na system, którego członkowie wpływają na siebie nawzajem. Wpływ na dzieci ma nie tylko każdy rodzic z osobna, ale także para rodzicielska jako całość. Również dzieci na różne sposoby oddziałują na rodziców i na siebie nawzajem. Każda rodzina to jedyna w swoim rodzaju mieszanka temperamentów. Dlatego zdarza się, że trudności jednej osoby stanowią symptom zakłóceń w działaniu tego złożonego systemu. Szczególnie często dotyczy to dzieci: zaczynają one przejawiać trudne zachowania, gdy w rodzinie coś się dzieje.

Z tego powodu podczas konsultacji dotyczącej kłopotów dziecka terapeuta dopytuje także o rodzinę: jej historię, wszystkich jej członków i relacje między nimi. Może się bowiem okazać, że terapii potrzebuje cała rodzina. Bywa i tak, że trudności dziecka nie da się rozwiązać bez wprowadzenia pewnych zmian w domu. Także wtedy psychoterapia rodzinna jest dobrym rozwiązaniem.

W sesjach rodzinnych powinny uczestniczyć wszystkie osoby zamieszkujące pod jednym dachem, w tym także małe dzieci. Jednak terapia rodziny na ogół nie trwa długo. Często wystarczy kilka spotkań, by znaleźć rozwiązania i ustalić, czy któryś uczestnik wspólnych sesji potrzebuje dalszej terapii. Psychoterapia rodzinna może dać niezbędny impuls do dalszych zmian i rozwoju zarówno dzieci, jak i rodziców.

Przymierze terapeutyczne w psychoterapii
Samotność - ciąg dalszy
Od strachu do lęku i z powrotem
Lęk w kinematografii
Lęk a dziecięca zależność, niezdolność do ekspozycji i ekspresji
Pacjent i terapeuta jako współpracownicy w psychoterapii psychodynamicznej.
Konteksty psychoterapia seminarium
01
CZE
Kultura terapii i terapia kultury. Seminarium Agnieszki Graff
01/06/2024
11:00
Spotkaj siebie w ciele.
07
CZE
Spotkaj siebie w ciele
07/06/2024
17:30
65 zł
Ukryte w sercu - zajęcia metodą symbolicznego rysunku
07
CZE
(U)kryte w sercu - zajęcia metodą symbolicznego rysunku
07/06/2024
19:15
65 zł
Przywiązanie, neuronauka, terapia psychodynamiczna i psychoanaliza
08
CZE
"Przywiązanie, neuronauka, terapia psychodynamiczna i psychoanaliza" Kurs roczny dr Cezarego Żechowskiego
08/06/2024
10:30
Psychoanaliza, neuronauka i sztuka. Seminarium dr Cezarego Żechowskiego
14
CZE
„Psychoanaliza, neuronauka i sztuka” SEMINARIUM dr. Cezarego Żechowskiego
14/06/2024
18:15
Spotkaj siebie w ciele.
21
CZE
Spotkaj siebie w ciele
21/06/2024
17:30
65 zł
Ukryte w sercu - zajęcia metodą symbolicznego rysunku
21
CZE
(U)kryte w sercu - zajęcia metodą symbolicznego rysunku
21/06/2024
19:15
65 zł
Przywiązanie, neuronauka, terapia psychodynamiczna i psychoanaliza
22
CZE
"Przywiązanie, neuronauka, terapia psychodynamiczna i psychoanaliza" Kurs roczny dr Cezarego Żechowskiego
22/06/2024
10:30
Melodie naszych par
22
CZE
Melodie naszych par Seminarium
22/06/2024
11:30

Facebook: