fbpx

Profesjonalna psychoterapia w Warszawie

Zmiana przez zrozumienie: terapia psychodynamiczna jako droga do transformacji

Psychoterapia, psychoterapia par, psychoterapia grupowa, psychoterapia rodzinna, psychoterapia dzieci i młodzieży. Psychoterapeuta Psychiatra Psycholog Seksuolog Psychoonkolog. psychoterapia warszawa. Psychoterapia psychodynamiczna Dobry psychoterapeuta

Ośrodek psychoterapii
w Warszawie

Konteksty

„Konteksty” to miejsce oferujące psychoterapię psychodynamiczną. Odpowiednio prowadzona, psychoterapia nie tylko pomaga zmniejszyć uciążliwe objawy związane z cierpieniem psychicznym, ale sprzyja również zmianie sposobu funkcjonowania, poprawie relacji z innymi, lepszemu rozumieniu siebie.

Kierujemy się przekonaniem, że do udzielania profesjonalnej pomocy niezbędne jest zarówno odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne, jak i wrażliwość na indywidualny, kulturowy i społeczny kontekst funkcjonowania osoby, która doświadcza trudności na danym etapie swojego życia.

Psychoterapia psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna depresja stres zaburzenia snu psychoterapeuta psychoterapeutka terapia psycholog psychiatra psychoterapia warszawa terapeuta terapia lęk

Psychoterapia psychodynamiczna psychoterapia indywidualna, psychoterapia par, psychoterapia grupowa, psychoterapia rodzinna, psychoterapia dzieci i młodzieży. Psychoterapeuta Psychiatra Psycholog Seksuolog Psychoonkolog. psychoterapia Warszawa

Psychoterapia psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna depresja stres zaburzenia snu psychoterapeuta psychoterapeutka terapia psycholog psychiatra psychoterapia warszawa terapeuta terapia lęk

Psychoterapia


Z lękiem, depresją i stresem zmaga się wiele osób. Psychoterapia może pomoc się uporać z tymi trudnościami. Do naszego gabinetu trafiają pacjenci nieradzący sobie w relacjach, cierpiący na zaburzenia odżywiania czy uzależnienia, jak również mający problem z traumą, żałobą, niską samooceną. Na psychologiczne wsparcie decydują się również ci, którzy odczuwają dolegliwości somatyczne o niejasnym pochodzeniu, brak satysfakcji z życia seksualnego lub motywacji do działania.

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń funkcjonowania psychiki. Stanowi wsparcie w działaniach podejmowanych w celu zmiany postawy, zrozumienia swoich emocji i radzenia sobie z nimi.

Psychoterapia psychodynamiczna

Zajmujemy się prowadzeniem psychoterapii w nurcie psychodynamicznym. Polega on na dążeniu do rozpoznania nieuświadomionych myśli i uczuć, które mają wpływ na określone zachowania i problemy danej osoby. Trudności, z jakimi zmaga się pacjent, rozpatrujemy w kontekście dotychczasowych doświadczeń i bieżącej relacji terapeutycznej. Wspólnie dążymy do zrozumienia powtarzających się i niechcianych wzorców, jakie zachodzą w jego życiu.

Bez względu na rodzaj udzielanej pomocy pierwszym etapem jest konsultacja z psychoterapeutą – wstępnie poznajemy problem danej osoby, rekomendujemy możliwe rozwiązania i uzgadniamy cele wspólnej pracy psychoterapeutycznej.

Psychoterapia psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna depresja stres zaburzenia snu psychoterapeuta psychoterapeutka terapia psycholog psychiatra psychoterapia warszawa terapeuta terapia lęk
Psychoterapia psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna depresja stres zaburzenia snu psychoterapeuta psychoterapeutka terapia psycholog psychiatra psychoterapia warszawa terapeuta terapia lęk

Psychoterapia indywidualna

To jeden z możliwych sposobów pracy nad trudnościami w sferze emocjonalnej. Podczas psychoterapii indywidualnej pacjent dzieli się swoimi uczuciami i myślami. Z kolei rola terapeuty polega na tym, aby pomóc mu lepiej poznać i zrozumieć samego siebie. Sesje mają na celu głębsze uświadomienie problemów, z jakimi zmaga się dana osoba, aby mogła uzyskać na nie większy wpływ, jak również złagodzić cierpienie i zredukować objawy, które są z nimi związane.

Aby psychoterapia indywidualna mogła przynieść zakładane rezultaty, wymaga zaangażowania obu stron. Jednak psychoterapeuta nie ma być mentorem, który udziela rad oraz rozwiewa wątpliwości klienta i mówi mu, co powinien robić. Jego rola polega na tym, aby towarzyszyć mu w poszukiwaniu dróg do zmiany poprzez słuchanie, zadawanie pytań i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Specjalista dysponuje różnymi narzędziami, dzięki którym może pomóc danej osobie w:

  • identyfikacji źródła problemów,
  • radzeniu sobie z przyczynami trudności i ich eliminowaniu,
  • wyznaczaniu celów terapeutycznych.

 

W procesie psychoterapii pacjent nie raz będzie się zastanawiał nad tym, co przeżywa. Powinien być świadom tego, że w tym czasie mogą się pojawić trudne momenty.

Psychoterapia indywidualna może być krótkoterminowa – obejmować określoną liczbę sesji. Polega ona na sformułowaniu celu w przypadku konkretnego problemu – ograniczony czas pozwala zająć się tylko wybranym obszarem życia. Z kolei w wymiarze długoterminowym datą zakończenia jest osiągnięcie w tym procesie zakładanych rezultatów.

Decyzja o formie psychoterapii podejmowana jest przez pacjenta wspólnie z psychoterapeutą już na początku pracy.

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa w ujęciu psychodynamicznym jest formą terapii, która wykorzystuje grupowy kontekst do zrozumienia, eksploracji i transformacji wewnętrznych procesów psychicznych. Jest oparta na założeniu, że interakcje między członkami grupy stanowią ważny kontekst dla rozwoju osobowego i zmiany terapeutycznej.

„W grupie pacjenci mogą doświadczyć siebie w kontekście relacji z innymi, odkrywać wzorce, które przyczyniają się do ich cierpień i ograniczeń, oraz eksplorować nowe sposoby myślenia, czucia i działania”.
Irvin D. Yalom

Psychoterapia grupowa w ujęciu psychodynamicznym opiera się na zrozumieniu i badaniu nieświadomych procesów, dynamik interpersonalnych i transferu w grupie. Przez eksplorację tych procesów, pacjenci mogą odkryć głębsze zrozumienie siebie, nawiązywać bardziej satysfakcjonujące relacje i wprowadzać pozytywne zmiany w swoim życiu.

Ważne jest, aby podkreślić, że psychoterapia grupowa w ujęciu psychodynamicznym opiera się na solidnych podstawach naukowych i jest wspierana przez badania naukowe dotyczące skuteczności tego podejścia terapeutycznego. Badania wykazują, że terapia grupowa może przynosić korzyści, takie jak zmniejszenie objawów psychologicznych, poprawa funkcjonowania społecznego i emocjonalnego oraz wzrost samoświadomości.

Psychoterapia grupowa psychodynamiczna jest więc wartościową formą terapii, która oferuje unikalne możliwości rozwoju i zmiany dla osób zaangażowanych w terapeutyczny proces grupowy.

Psychoterapia psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna depresja stres zaburzenia snu psychoterapeuta psychoterapeutka terapia psycholog psychiatra psychoterapia warszawa terapeuta terapia lęk

Psychoterapia psychodynamiczna psychoterapia indywidualna, psychoterapia par, psychoterapia grupowa, psychoterapia rodzinna, psychoterapia dzieci i młodzieży. Psychoterapeuta Psychiatra Psycholog Seksuolog Psychoonkolog. psychoterapia Warszawa

Psychoterapia psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna depresja stres zaburzenia snu psychoterapeuta psychoterapeutka terapia psycholog psychiatra psychoterapia warszawa terapeuta terapia lęk

Psychoterapia par

Psychoterapia pary albo terapia małżeńska to spotkania z udziałem obojga partnerów oraz psychoterapeuty lub pary psychoterapeutów. Poprzedza ją proces konsultacyjny, w którym ustala się cele współpracy. Psychoterapia pary nie polega na rozstrzyganiu, kto ma rację. Psychoterapeuta nie pełni roli arbitra ani doradcy. Jego zadaniem jest towarzyszenie parze w procesie budowania wzajemnego zrozumienia, w nauce komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Partnerzy dzięki wspólnej pracy nad związkiem nabywają umiejętności pozwalające im później radzić sobie samodzielnie. Wiele par kończących psychoterapię mówi też o wzmocnieniu więzi i odnalezieniu radości z bycia razem.

Często pary zgłaszają się na terapię w sytuacji silnego konfliktu, zdrady czy pojawienia się tematu rozstania, ale nie tylko nad tym można pracować w gabinecie terapeutycznym. Nawet w najlepiej dobranych związkach w sposób naturalny pojawiają się kryzysy. Na ogół pierwszym takim “trzęsieniem ziemi” dla pary są narodziny dziecka, ale konfliktom sprzyjają również remonty, przeprowadzki, zmiany pracy, utrata kogoś bliskiego czy dorastanie i wyprowadzka dzieci. Nierzadko źródłem konfliktów jest też ujawnianie się różnic między partnerami, które na wczesnym etapie związku nie były tak widoczne.

Psychoterapeuta par szczególnie dba o bezstronność i neutralność. Czuwa nad tym, by obie strony mogły się wypowiedzieć, i pomaga im się zrozumieć. Można go porównać do tłumacza, który ułatwia wymianę komunikatów między osobami mówiącymi “w różnych językach”.

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapeuci patrzą na rodzinę jak na system, którego członkowie wpływają na siebie nawzajem. Wpływ na dzieci ma nie tylko każdy rodzic z osobna, ale także para rodzicielska jako całość. Również dzieci na różne sposoby oddziałują na rodziców i na siebie nawzajem. Każda rodzina to jedyna w swoim rodzaju mieszanka temperamentów. Dlatego zdarza się, że trudności jednej osoby stanowią symptom zakłóceń w działaniu tego złożonego systemu. Szczególnie często dotyczy to dzieci: zaczynają one przejawiać trudne zachowania, gdy w rodzinie coś się dzieje.

Z tego powodu podczas konsultacji dotyczącej kłopotów dziecka terapeuta dopytuje także o rodzinę: jej historię, wszystkich jej członków i relacje między nimi. Może się bowiem okazać, że terapii potrzebuje cała rodzina. Bywa i tak, że trudności dziecka nie da się rozwiązać bez wprowadzenia pewnych zmian w domu. Także wtedy psychoterapia rodzinna jest dobrym rozwiązaniem.

W sesjach rodzinnych powinny uczestniczyć wszystkie osoby zamieszkujące pod jednym dachem, w tym także małe dzieci. Jednak terapia rodziny na ogół nie trwa długo. Często wystarczy kilka spotkań, by znaleźć rozwiązania i ustalić, czy któryś uczestnik wspólnych sesji potrzebuje dalszej terapii. Psychoterapia rodzinna może dać niezbędny impuls do dalszych zmian i rozwoju zarówno dzieci, jak i rodziców.

Psychoterapia psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna depresja stres zaburzenia snu psychoterapeuta psychoterapeutka terapia psycholog psychiatra psychoterapia warszawa terapeuta terapia lęk

Psychoterapia psychodynamiczna psychoterapia indywidualna, psychoterapia par, psychoterapia grupowa, psychoterapia rodzinna, psychoterapia dzieci i młodzieży. Psychoterapeuta Psychiatra Psycholog Seksuolog Psychoonkolog. psychoterapia Warszawa

14 listopada 2023
Samotność - Loneliness
Czytelnia Psychoterapeutyczna Samotność – Loneliness Psychoterapia psychodynamiczna „Samotnym...
29 października 2023
Trauma
Czytelnia Psychoterapeutyczna Trauma Psychoterapia psychodynamiczna Ofiary traumy nie mogą wrócić do...
22 października 2023
Depresja
Czytelnia Psychoterapeutyczna Depresja Psychoterapia psychodynamiczna Depresja została po raz pierwszy...
22 października 2023
Emocje, stres, zaburzenia nastroju. Jak rozumieć depresję
Czytelnia Psychoterapeutyczna Emocje, stres, zaburzenia nastroju. Jak rozumieć depresję Psychoterapia...
22 października 2023
Klasyfikacja różnych rodzajów lęku i strachu. Typowe objawy.
Czytelnia Psychoterapeutyczna Klasyfikacja różnych rodzajów lęku i strachu. Typowe objawy. Psychoterapia...
13 października 2023
Lęk. Wstęp do zrozumienia.
Czytelnia Psychoterapeutyczna Lęk, wstęp do zrozumienia. Psychoterapia psychodynamiczna Lęk...
Spotkaj siebie w ciele.
01
GRU
Spotkaj siebie w ciele
01/12/2023
17:30
65 zł
Ukryte w sercu - zajęcia metodą symbolicznego rysunku
01
GRU
(U)kryte w sercu - zajęcia metodą symbolicznego rysunku
01/12/2023
19:15
65 zł
Konteksty psychoterapia seminarium
02
GRU
Kultura terapii i terapia kultury. Seminarium Agnieszki Graff
02/12/2023
11:00
Psychoanaliza, neuronauka i sztuka. Seminarium dr Cezarego Żechowskiego
08
GRU
„Psychoanaliza, neuronauka i sztuka” SEMINARIUM dr. Cezarego Żechowskiego
08/12/2023
18:15
Przywiązanie, neuronauka, terapia psychodynamiczna i psychoanaliza
09
GRU
"Przywiązanie, neuronauka, terapia psychodynamiczna i psychoanaliza" Kurs roczny dr Cezarego Żechowskiego
09/12/2023
10:30
Melodie naszych par
09
GRU
Melodie naszych par Seminarium
09/12/2023
11:30
Spotkaj siebie w ciele.
15
GRU
Spotkaj siebie w ciele
15/12/2023
17:30
65 zł
Ukryte w sercu - zajęcia metodą symbolicznego rysunku
15
GRU
(U)kryte w sercu - zajęcia metodą symbolicznego rysunku
15/12/2023
19:15
65 zł
Grupa psychoterapeutyczna LGBTQIA+
Grupa Psychoterapeutyczna - LGBTQ+
Grupa terapeutyczna D2
Grupa Psychoterapeutyczna - dla Kobiet
Zdjęcie żałoby - warsztaty psychologiczno-fotograficzne
Zdjęcie Żałoby - warsztaty psychologiczno-fotograficzne - 2023 -2024
Czytanie performatywne
Czytanie performatywne sztuki teatralnej Katarzyny Szaulińskiej w reżyserii Agnieszki Glińskiej
Spotkaj siebie w ciele.
Spotkaj siebie w ciele.
Grupa dla osób doświadczających przemocy.
Grupa psychoterapeutyczna dla osób doświadczających przemocy.
Czytanie Freuda
Czytanie Freuda - Seminarium superwizyjne Krzysztofa Srebrnego.
Grupa terapeutyczna D3
psychoterapia grupowa - Grupa Terapeutyczna D3
Melodie naszych par
W Trójkącie czyli: jak włączać perspektywę psychoanalityczną do terapii par?
Przywiązanie, neuronauka, terapia psychodynamiczna i psychoanaliza
Przywiązanie, neuronauka, terapia psychodynamiczna i psychoanaliza, roczny kurs dr Cezarego Żechowskiego.

Facebook:

Umawiam się na konsultację

Każdy z naszych psychoterapeutów, psychiatrów i innych specjalistów, prowadzi regularne konsultacje. Konsultacja jest etapem poprzedzającym  ewentualne rozpoczęcie terapii.
Po złożeniu zgłoszenia otrzymują Państwo propozycję terminów. Obowiązują one przez 72 godziny, a w przypadku ich niepotwierdzenia zostają zwalniane.

W przypadku potwierdzenia terminu konsultacji u danego terapeuty istnieje możliwość jej odwołania najpóźniej na 24 h przed umówionym terminem.
Proponujemy wtedy inny termin w porozumieniu z pacjentem.

W przypadku odwołania wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed potwierdzonym terminem konsultacji pacjent ponosi jej koszt.
Konsultację należy odwołać mailowo pod adresem: kontakt@konteksty.net lub korzystając z klawisza anuluj konsultację w mailu przesłanym z naszego systemu rezerwacyjnego.kontakt@konteksty.net.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Email