fbpx
Przejdź do treści
Psychoterapia psychodynamiczna psychoterapia indywidualna, psychoterapia par, psychoterapia grupowa, psychoterapia rodzinna, psychoterapia dzieci i młodzieży. Psychoterapeuta Psychiatra Psycholog Seksuolog Psychoonkolog

Psychoterapia psychodynamiczna psychoterapia indywidualna, psychoterapia par, psychoterapia grupowa, psychoterapia rodzinna, psychoterapia dzieci i młodzieży. Psychoterapeuta Psychiatra Psycholog Seksuolog Psychoonkolog

+48 534 056 669

Psychoterapia, psychoterapia par, psychoterapia grupowa, psychoterapia rodzinna, psychoterapia dzieci i młodzieży. Psychoterapeuta Psychiatra Psycholog Seksuolog Psychoonkolog

Psychoterapia psychodynamiczna psychoterapia indywidualna, psychoterapia par, psychoterapia grupowa, psychoterapia rodzinna, psychoterapia dzieci i młodzieży. Psychoterapeuta Psychiatra Psycholog Seksuolog Psychoonkolog

Konteksty

„Konteksty” to miejsce oferujące psychoterapię psychodynamiczną. Odpowiednio prowadzona, psychoterapia nie tylko pomaga zmniejszyć uciążliwe objawy związane z cierpieniem psychicznym, ale sprzyja również zmianie sposobu funkcjonowania, poprawie relacji z innymi, lepszemu rozumieniu siebie.
Kierujemy się przekonaniem, że do udzielania profesjonalnej pomocy niezbędne jest zarówno odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne, jak i wrażliwość na indywidualny, kulturowy i społeczny kontekst funkcjonowania osoby, która doświadcza trudności na danym etapie swojego życia.

Psychoterapia psychodynamiczna psychoterapia indywidualna, psychoterapia par, psychoterapia grupowa, psychoterapia rodzinna, psychoterapia dzieci i młodzieży. Psychoterapeuta Psychiatra Psycholog Seksuolog Psychoonkolog

Psychoterapia

Psychoterapia jest dziedziną, która cały czas dynamicznie się rozwija, dlatego istotne są dla nas nowe odkrycia w obszarze psychologii i nauk pokrewnych, które dostarczają empirycznie zweryfikowanej wiedzy na temat skuteczności określonych podejść i technik.

Specjalizujemy się w pomaganiu osobom, które zmagają się z lękiem, depresją, stresem, trudnościami relacyjnymi, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniami, traumą psychiczną, żałobą, dolegliwościami somatycznymi o niejasnym pochodzeniu, niską samooceną, problemami natury seksualnej, brakiem motywacji.

Psychoterapia Psychodynamiczna

Prowadzimy psychoterapię w nurcie psychodynamicznym, dążymy więc do rozpoznania nieuświadomionych myśli i uczuć, które leżą u podłoża zachowań i problemów danej osoby.
Koncentrujemy się na rozpatrywaniu aktualnych trudności w kontekście dotychczasowych doświadczeń oraz bieżącej relacji terapeutycznej, aby zrozumieć powtarzające się, niechciane wzorce w życiu pacjenta. Każdą formę pomocy psychoterapeutycznej poprzedza konsultacja, podczas której przedstawiamy wstępne rozumienie problemu i związane z tym rekomendacje oraz uzgadniamy cele wspólnej pracy.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to sposób pracy nad trudnościami emocjonalnymi. Polega na rozmowie, podczas której pacjent dzieli się swoimi uczuciami i myślami, a terapeuta pomaga mu w lepszym poznaniu i zrozumieniu siebie. To głębsze rozumienie trapiących nas problemów pomaga uzyskać na nie większy wpływ, złagodzić cierpienie i zredukować objawy. Praca indywidualna będzie odpowiednia dla osób, które zmagają się z czymś trudnym, co dostrzegają w sobie, choć niekoniecznie to rozumieją.

Terapia indywidualna wymaga zaangażowania od obu stron. Psychoterapeuta nie pełni roli mentora. Nie będzie udzielał rad ani nie odpowie na pytanie, co mamy zrobić. Będzie towarzyszył nam w poszukiwaniu dróg do zmiany, uważnie słuchając, zadając pytania i dzieląc się swoimi spostrzeżeniami. Warto przygotować się na to, że proces psychoterapii będzie wymagał od nas zastanawiania się nad tym, co przeżywamy, i że mogą się w nim zdarzyć trudne momenty.

Psychoterapia indywidualna może być ograniczona w czasie – wówczas ustala się konkretną ilość sesji. Może też być długoterminowa. W tym drugim sposobie pracy datę zakończenia ustala się wtedy, kiedy cele terapii zostały osiągnięte. Także w terapii krótkoterminowej na początku formułuje się cel, dotyczy on jednak konkretnego problemu. Ograniczony czas nie pozwala zająć się wszystkimi obszarami życia, a jednocześnie motywuje do dobrego wykorzystania czasu sesji. Każda z tych możliwości ma więc swoje dobre strony. Decyzję o formie terapii podejmuje się wspólnie z terapeutą na początku pracy.

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa to wciąż mało znana w Polsce forma terapii, która okazuje się często bardzo pomocna. Nie jest to “gorszy” sposób pracy niż indywidualny – ma po prostu inny charakter. Jest idealnym rozwiązaniem w przypadku trudności w bliskich i dalszych relacjach. Psychoterapia grupowa to propozycja dla tych, którzy potrzebują nauczyć się współpracy z innymi, chcą zrozumieć swoją nieśmiałość, złagodzić lęk przed krytyką czy przed wchodzeniem w konflikt. Grupa jest też dobrym miejscem do przyjrzenia się temu, jak wchodzimy w relacje i dlaczego nie udają nam się związki.

Psychoterapia grupowa może być lekiem na problemy wynikające z kultury indywidualizmu: poczucie odizolowania, samotność, strach przed byciem wśród ludzi. Grupa pozwala w bezpiecznych warunkach przyjrzeć się temu, w jaki sposób wchodzimy w kontakt z innymi, odkryć nasze wzorce relacyjne i przećwiczyć nowe zachowania. Daje niepowtarzalną okazję do rozmowy o interakcjach między uczestnikami, dzięki czemu każdy może przejrzeć się w oczach innych jak w lustrze.

Nad poczuciem bezpieczeństwa członków grupy i dobrym przebiegiem procesu terapeutycznego czuwa zwykle para terapeutów. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i mają określony czas. Podejmując decyzję o dołączeniu do grupy, warto zadać sobie pytanie, na ile jesteśmy w stanie zadbać o regularny udział w sesjach.

Psychoterapia par

Terapia pary albo terapia małżeńska to spotkania z udziałem obojga partnerów oraz terapeuty lub pary terapeutów. Poprzedza ją proces konsultacyjny, w którym ustala się cele współpracy. Psychoterapia pary nie polega na rozstrzyganiu, kto ma rację. Terapeuta nie pełni roli arbitra ani doradcy. Jego zadaniem jest towarzyszenie parze w procesie budowania wzajemnego zrozumienia, w nauce komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Partnerzy dzięki wspólnej pracy nad związkiem nabywają umiejętności pozwalające im później radzić sobie samodzielnie. Wiele par kończących terapię mówi też o wzmocnieniu więzi i odnalezieniu radości z bycia razem.

Często pary zgłaszają się na terapię w sytuacji silnego konfliktu, zdrady czy pojawienia się tematu rozstania, ale nie tylko nad tym można pracować w gabinecie terapeutycznym. Nawet w najlepiej dobranych związkach w sposób naturalny pojawiają się kryzysy. Na ogół pierwszym takim “trzęsieniem ziemi” dla pary są narodziny dziecka, ale konfliktom sprzyjają również remonty, przeprowadzki, zmiany pracy, utrata kogoś bliskiego czy dorastanie i wyprowadzka dzieci. Nierzadko źródłem konfliktów jest też ujawnianie się różnic między partnerami, które na wczesnym etapie związku nie były tak widoczne.

Terapeuta pary szczególnie dba o bezstronność i neutralność. Czuwa nad tym, by obie strony mogły się wypowiedzieć, i pomaga im się zrozumieć. Można go porównać do tłumacza, który ułatwia wymianę komunikatów między osobami mówiącymi “w różnych językach”.

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapeuci patrzą na rodzinę jak na system, którego członkowie wpływają na siebie nawzajem. Wpływ na dzieci ma nie tylko każdy rodzic z osobna, ale także para rodzicielska jako całość. Również dzieci na różne sposoby oddziałują na rodziców i na siebie nawzajem. Każda rodzina to jedyna w swoim rodzaju mieszanka temperamentów. Dlatego zdarza się, że trudności jednej osoby stanowią symptom zakłóceń w działaniu tego złożonego systemu. Szczególnie często dotyczy to dzieci: zaczynają one przejawiać trudne zachowania, gdy w rodzinie coś się dzieje.

Z tego powodu podczas konsultacji dotyczącej kłopotów dziecka terapeuta dopytuje także o rodzinę: jej historię, wszystkich jej członków i relacje między nimi. Może się bowiem okazać, że terapii potrzebuje cała rodzina. Bywa i tak, że trudności dziecka nie da się rozwiązać bez wprowadzenia pewnych zmian w domu. Także wtedy psychoterapia rodzinna jest dobrym rozwiązaniem.

W sesjach rodzinnych powinny uczestniczyć wszystkie osoby zamieszkujące pod jednym dachem, w tym także małe dzieci. Jednak terapia rodziny na ogół nie trwa długo. Często wystarczy kilka spotkań, by znaleźć rozwiązania i ustalić, czy któryś uczestnik wspólnych sesji potrzebuje dalszej terapii. Psychoterapia rodzinna może dać niezbędny impuls do dalszych zmian i rozwoju zarówno dzieci, jak i rodziców.

Psychoterapia

Sesja terapeutyczna trwa 50 min i odbywa się raz bądź dwa razy w tygodniu o stałej porze.

Psychoterapia par

Psychoterapia par jest skierowana do osób będących w związkach, które chcą lepiej rozumieć swoją relację.

Psychoterapia okołoporodowa

W okresie poprzedzającym poród, a także następującym zaraz po nim, kobiety doświadczają wielu intensywnych zmian. Do głosu dochodzą wówczas rozmaite emocje, wyobrażenia i obawy. Kolejne etapy stawania się matką i odnajdywania się w nowej roli bywają trudne.

Psychoterapia grupowa

Wiele problemów powstaje w relacjach z innymi lub w grupie – w rodzinie, pracy, sytuacjach społecznych. W psychoterapii grupowej inaczej niż w indywidualnej, mamy okazję zaobserwować jak funkcjonujemy pośród innych ludzi

Psychoterapia grupowa on-line

Sesja terapeutyczna trwa 120 min i odbywa się raz  w tygodniu o stałej porze.

Grupa Psychoterapeutyczna dla Osób z Doświadczeniem Uzależnienia w domu rodzinnym. DDA

Grupa terapeutyczna skierowana jest  do osób które mają doświadczenie życia w rodzinie, w której obecny był alkohol bądź inne uzależnienia. Czyli do tzw. Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA).

W domach, w których opieka rodzicielska z różnych powodów była niewystarczająca albo w ogóle jej nie było, trudno jest się rozwijać rozmawiać, uczyć się rozumienia siebie i innych. Nabywanie takich zdolności jest  możliwe zarówno poprzez psychiczną jak i fizyczną obecność.

Grupa wsparcia dla dorosłych członków rodzin patchworkowych

„Patchwork ma taką moc, że albo zrobi z nas świętych, albo nas kompletnie przemieli i rozwali, a rykoszetem oberwą wszyscy wokoło”, Patchworkowe rodziny. Jak w nich żyć. W. Eichelberger, A. Gutek

Grupa dla osób z Problemem Uzależnienia

Szkodliwe używanie alkoholu, substancji psychoaktywnych, leków, a także uzależnienia behawioralne  – hazard, seks, internet, pornografia itp. – wszystko to może spełniać w życiu człowieka różne funkcje.

“W myśl teorii psychodynamicznych, uzależnienie to wyraz wewnętrznego ukrytego lub nieświadomego konfliktu, powstałego wskutek wcześniejszych życiowych doświadczeń przede wszystkim w relacjach z opiekunami, we wczesnym okresie z życia. Można powiedzieć, że ludzie używają (substancji, czynności), by uzyskać pewien kompromis między potrzebą wyrażenia danego uczucia a potrzebą obrony przed tym uczuciem...

Grupa psychoterapeutyczna dla dorosłych

Udział w grupie pomaga rozwijać umiejętności społeczne i lepiej sobie radzić w relacjach. Zetknięcie się z osobami, które również doświadczają trudności, zmniejsza poczucie izolacji i osamotnienia.

Grupa dla młodych dorosłych

Będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, a przede wszystkim skoncentrujemy się na budowaniu wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami i zobaczymy, jakie blokady i trudności pojawiają się w tym procesie u każdego z Was.

Poranna grupa psychoterapeutyczna

Zastanawiasz się często, kto w Twoim związku ma rację? Kto decyduje, a kto musi się podporządkować? Irytuje Cię, kiedy Twój partner/partnerka, dzieci albo współpracownicy, próbują wpłynąć na Twoje zdanie? Mierzysz się z brakiem zdecydowania? Tkwisz w martwym punkcie?

Mediacje rodzinne

Mediacje rodzinne pozwalają konstruktywnie rozwiązać konflikt i przezwyciężyć kryzys w relacjach. Adresowane są do wszystkich, którzy potrzebują pomocy profesjonalisty w osiągnięciu porozumienia w duchu win-win (wygrany - wygrany). Są pozasądowym, efektywnym i szybkim sposobem rozwiązywania sporów w obrębie rodziny i relacji rodzinnych: między partnerami, byłymi małżonkami, rodzicami a dziećmi, rodzeństwem itp.

Facebook:

Umawiam się na konsultację

Konsultacje w  naszym ośrodku

Każdy z naszych psychoterapeutów, psychiatrów i innych specjalistów, prowadzi regularne konsultacje. Konsultacja jest etapem poprzedzającym  ewentualne rozpoczęcie terapii.
Po złożeniu zgłoszenia otrzymują Państwo propozycję terminów. Obowiązują one przez 72 godziny, a w przypadku ich niepotwierdzenia zostają zwalniane.

W przypadku potwierdzenia terminu konsultacji u danego terapeuty istnieje możliwość jej odwołania najpóźniej na 24 h przed umówionym terminem.
Proponujemy wtedy inny termin w porozumieniu z pacjentem.

W przypadku odwołania wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed potwierdzonym terminem konsultacji pacjent ponosi jej koszt.
Konsultację należy odwołać mailowo pod adresem: kontakt@konteksty.net lub korzystając z klawisza anuluj konsultację w mailu przesłanym z naszego systemu rezerwacyjnego.kontakt@konteksty.net.