fbpx

Grupa Mamy dla Mamy

GRUPA MAMA DLA MAMY Konteksty

Grupa Mamy dla Mamy Niedawno zostałaś mamą? Zastanawiasz się jak poradzić sobie z tą ogromną zmianą jaka zaszła w twoim życiu? Jak ukoić lęk i niepokój wpisany w opiekę nad dzieckiem? Jak przełamać trudność w mówieniu o nieprzyjemnych emocjach, jakie przeżywasz, obok dużej radości związanej z posiadaniem dziecka? A może trudno jest ci się cieszyć? […]

Grupa Psychoterapeutyczna – LGBTQ+

Grupa psychoterapeutyczna LGBTQIA+

Grupa PsychoterapeutycznaLGBTQ+ Nasza grupa terapeutyczna dla osób LGBTQ+ stanowi bezpieczną i wspierającą przestrzeń dla osób identyfikujących się z różnorodnymi orientacjami seksualnymi, tożsamościami płciowymi oraz doświadczeniami życiowymi. Skupia się na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, psychologicznego i społecznego, które jest istotne dla osób dorosłych w procesie samoidentyfikacji, akceptacji siebie i budowania zdrowych relacji z otoczeniem. Nasze spotkania są […]

Grupa Psychoterapeutyczna – dla Kobiet

Grupa terapeutyczna D2 psychoterapia Warszawa

Grupa Psychoterapeutycznadla Kobiet …najważniejszym celem jest potrzeba więzi.W.R. Fairbairn Relacje z innymi to jednak także źródło większości doświadczanych przez nas problemów psychologicznych i przestrzeń, gdzie te problemy manifestują się najsilniej. Psychoterapia grupowa wychodzi z założenia, że skoro relacje z innymi to główny kadr, w którym rozgrywają się emocjonalne sceny naszego życia, to właśnie w grupie […]

Grupa psychoterapeutyczna dla osób doświadczających przemocy.

Grupa dla osób doświadczających przemocy.

Grupa psychoterapeutyczna dla osób doświadczających przemocy. Czasami trudno jest samemu wyrwać się z koła doświadczanej przemocy. Lęk, wstyd, czasem poczucie winy czy komentarze otoczenia, blokują osoby doświadczające przemocy przed ujawnieniem na zewnątrz tego, co dzieje się w ich domu, związku, przed poszukiwaniem pomocy. Osoba doświadczająca przemocy słyszy wielokrotnie: beze mnie nie dasz sobie rady, ty […]

psychoterapia grupowa – Grupa Terapeutyczna D3

Grupa terapeutyczna D3 psychoterapia Warszawa

Grupa Psychoterapeutyczna D3 Terapia grupowa jest jedną z ważnych form psychoterapii, której celem jest wspieranie rozwoju emocjonalnego i psychologicznego uczestników w ramach grupowego procesu terapeutycznego. Jest prowadzona przez wykwalifikowanego terapeutę lub terapeutów, którzy stwarzają bezpieczne i wspierające środowisko dla członków grupy. Terapia grupowa opiera się na założeniu, że nasze trudności emocjonalne i psychologiczne są często […]

Grupa psychoterapeutyczna dla osób z doświadczeniem uzależnienia w domu rodzinnym. DDA

Grupa psychoterapeutyczna dla osób z doświadczeniem uzależnienia w domu rodzinnym. DDA

Grupa psychoterapeutyczna dla osób z doświadczeniem uzależnienia w domu rodzinnym. Grupa terapeutyczna DDA Grupa terapeutyczna skierowana jest  do osób które mają doświadczenie życia w rodzinie, w której obecny był alkohol bądź inne uzależnienia. Czyli do tzw. Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA). W domach, w których opieka rodzicielska z różnych powodów była niewystarczająca albo w ogóle jej […]

Grupa wsparcia dla dorosłych członków rodzin patchworkowych

Grupa wsparcia dla dorosłych członków rodzin patchworkowych

Trzymiesięczna Grupa wsparcia dla dorosłych członków rodzin patchworkowych Patchwork grupa wsparcia „Patchwork ma taką moc, że albo zrobi z nas świętych, albo nas kompletnie przemieli i rozwali, a rykoszetem oberwą wszyscy wokoło”, Patchworkowe rodziny. Jak w nich żyć. W. Eichelberger, A. Gutek Jako uczestnik grupy masz możliwość: – uzyskać wsparcie i zrozumienie od osób, które […]

Grupa psychoterapeutyczna dla osób z problemem używania substancji psychoaktywnych i/lub z problemem zachowań nałogowych. 

Grupa dla osób z problemem uzależnienia. Szkodliwe używanie alkoholu, substancji psychoaktywnych, leków, a także – hazard, seks, internet, pornografia itp.

Grupa psychoterapeutyczna dla osób z problemem używania substancji psychoaktywnych i/lub z problemem zachowań nałogowych.  Terapia uzależnień. Używki są często próbą poradzenia sobie z emocjami. W grupie w bezpiecznych warunkach będziemy próbować o nich rozmawiać. W naszej pracy kierujemy się przekonaniem, że problemowe używanie i/lub nadużywanie substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki) bądź zachowania nałogowe (pornografia i […]

Relacje. Związki. Rozstania. Poranna Grupa Terapeutyczna

Grupa psychoterapeutyczna

Relacje. Zwiazki. Rozstania. Poranna Grupa Terapeutyczna Zastanawiasz się często, kto w Twoim związku ma rację? Kto decyduje, a kto musi się podporządkować? Irytuje Cię, kiedy Twój partner/partnerka, dzieci albo współpracownicy, próbują wpłynąć na Twoje zdanie? Mierzysz się z brakiem zdecydowania? Tkwisz w martwym punkcie? Czasami narzucasz partnerowi/partnerce swoją wolę? Nie możesz się dogadać z partnerem, […]

Grupa Terapeutyczna Dla

Grupa psychoterapeutyczna

Grupa Psychoterapeutyczna dla osób z doswiadczeniem przemocy i/lub uzaleznienia w domu rodzinnym. Trudności w kontaktach z innymi przybierają różne formy. Czasem trudno jest zbudować lub utrzymać bliską relację, czasem ciężarem jest nadmierna odpowiedzialność, a czasem poczucie bycia gorszym lub wrażenie niespełniania oczekiwań otoczenia. Grupa przeznaczona jest dla osób z domów dotkniętych różnego rodzaju problemami (nadużywanie […]