Grupa Psychoterapeutyczna dla osób z doświadczeniem przemocy i/lub uzależnienia w domu rodzinnym.

Trudności w kontaktach z innymi przybierają różne formy. Czasem trudno jest zbudować lub utrzymać bliską relację, czasem ciężarem jest nadmierna odpowiedzialność, a czasem poczucie bycia gorszym lub wrażenie niespełniania oczekiwań otoczenia.

Grupa przeznaczona jest dla osób z domów dotkniętych różnego rodzaju problemami (nadużywanie substancji, przemoc, zaniedbania emocjonalne). Udział w grupie może pomóc w rozwoju umiejętności społecznych i lepszym funkcjonowaniu w relacjach. Kontakt z osobami, które mają podobne problemy, zmniejsza lęk i poczucie izolacji, a informacje zwrotne umożliwiają spojrzenie na siebie z różnych perspektyw. W trakcie spotkań przyglądamy się swoim reakcjom i lepiej poznajemy swoje własne sposoby budowania kontaktu z innymi. Stwarza to warunki do zmiany tych schematów, które obecnie utrudniają tworzenie satysfakcjonujących więzi.

Między innymi dlatego jest to odpowiednia forma pracy dla osób, które chcą rozumieć i badać wpływ przeszłości na swoje obecne funkcjonowanie i jakość życia. Podczas konsultacji terapeuci wspólnie z pacjentem omawiają możliwość udziału w grupie terapeutycznej, jednocześnie zwracając uwagę na sposób pracy i cele pacjenta.

Środy 18:00-20:00

Start 26 lutego 2020

Czas trwania grupy: 50 sesji

Prowadzący grupę:
Sylwia Stasikowska, Maciej Korczak

Koszt to 400 zł miesięcznie

(4 sesje)

Adres: Dąbrowskiego 27/2