Mobbing – źródła i konsekwencje

Każdego roku 12 mln osób, czyli 8% wszystkich pracowników ulega mobbingowi. Justyna Dworczyk, terapeutka „Kontekstów”, wystąpiła na konferencji organizowanej przez grupę Warszawskiej Akademii Młodych Liderów mającej na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Projekt uzyskał patronat Prezydenta m. st. Warszawy.
Organizatorzy, chcieli zwrócić szczególną uwagę na powszechność stosowania takiej formy nacisku wobec kobiet, stąd nazwa przedsięwzięcia – KOBbing. W swojej praktyce zawodowej, zarówno w terapii, jak i coachingu, Justyna Dworczyk wielokrotnie spotykała się z ofiarami tego zjawiska.
Omawiając źródła tendencji do nękania w środowisku pracy, nawiązała do głośnej koncepcji „relacji folwarcznej”  autorstwa Andrzeja Ledera. Jest to relacja oparta na zależności i władzy – ktoś, kto  ma władzę nad kimś innym, może mu coś nakazać, może go oceniać, upokarzać i czerpać z tego satysfakcję, może odrzucać i wykluczyć… Podkreślała, że relacja władzy występuję powszechnie. Mamy z nią do czynienia choćby w rodzinach, co ujawnia się w sposobie traktowania dzieci albo wzajemnego traktowania się przez małżonków/partnerów. „Przemoc niejawna, zakamuflowana, wynikająca z możliwości zastraszania, upokarzania, potępiania i wykluczania jest zapewne dzisiaj częstsza – i rzadziej piętnowana – jeśli już to za pomocą zagranicznego słowa mobbing – choć równie niebezpieczna” – cytowała.

Mówiła też o konsekwencjach mobbingu, które pojawiają się kaskadowo. Na początku mogą wystąpić zaburzenia psychosomatyczne (bóle głowy, bezsenność), następnie depresja i niepokój, a w dalszej kolejności długotrwała choroba. Ponadto bycie mobbingowanym obniża samoocenę i wiarę we własne możliwości i kompetencje. Zaburzone są zdolności nawiązywania i podtrzymywania relacji interpersonalnych. W efekcie zaś pojawia się nieumiejętność zaspokajania własnych potrzeb społecznych – przebywania i komunikowania się z ludźmi, budowania trwałych relacji i związków, izolacja i zamykanie się w sobie.
Wspomniała też o profilaktyce, twierdziła, że można uczyć się ograniczać prawdopodobieństwo występowania mobbingu w środowisku pracy – zadbać o jasny podział kompetencji, przejrzyste i sprawiedliwe systemy oceniania i wynagrodzeń, znany system awansów, dobry przepływ informacji, rozmowę.
Na koniec zwróciła uwagę na bardzo istotny aspekt. Zachęcała ofiary mobbingu do skorzystania z porady specjalisty, bo doświadczenie takiego traktowania może przekładać się na sposób funkcjonowania w różnych, nie tylko zawodowych, relacjach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *