Grupa terapeutyczna

zamknięta

Tylko rzadkie światełka połyskiwały niby gwiazdy rozsiane na równinie. W oceanie ciemności każda zwiastowała cud świadomej myśli (…) Ale wśród tych gwiazd – ileż okien zamkniętych, ileż gwiazd wygasłych, iluż ludzi uśpionych…

Trzeba jednak podjąć próbę porozumienia. Trzeba jednak starać się nawiązać kontakt choćby z niektórymi z tych ogni płonących daleko od siebie na równinie

Ziemia, planeta ludzi.

A. de Saint-Exupéry

Grupa terapeutyczna ograniczona w czasie to dobra propozycja dla osób, które przeżywają trudności w kontaktach z innymi lub nie są usatysfakcjonowane relacjami, które tworzą. 

Udział w grupie jest okazją do przyjrzenia się w bezpiecznych warunkach swoim sposobom nawiązywania, budowania (i kończenia) relacji. Umożliwia zarówno uzyskanie informacji zwrotnych od innych osób na temat siebie, swoich mocnych stron, charakterystycznych sposobów reagowania, jak i skorzystanie z doświadczenia i perspektywy pozostałych osób oraz odkrycie podobieństw, które zbliżają do innych, wnoszą nadzieję i zmniejszają poczucie osamotnienia. Doświadczenie pozwala dostrzec powtarzające się, nieskuteczne strategie działania w sytuacjach społecznych, odkryć ich źródła oraz sprzyja uelastycznieniu.

Zakwalifikowanie do grupy poprzedzone jest konsultacjami, podczas których prowadzący przekazują informacje i wskazówki na temat tego, jak korzystać z grupy oraz pomagają zdecydować,  czy jest to odpowiednia forma pomocy.

Prowadzący: Agata Sobczak, Maciej Korczak

Środy godz 18:15 – 20:15 
Koszt 420 zł miesięcznie
Czas październik 2021- czerwiec 2022

Umawiam się na konsultację

Konsultacje w  naszym ośrodku
Każdy z naszych terapeutów prowadzi regularne konsultacje. Konsultacja jest etapem poprzedzającym  ewentualne rozpoczęcie terapii.
Po złożeniu zgłoszenia otrzymują Państwo propozycję terminów. Obowiązują one przez 48 godzin, a w przypadku ich niepotwierdzenia zostają zwalniane.
W przypadku potwierdzenia terminu konsultacji u danego terapeuty istnieje możliwość jej odwołania najpóźniej na 24 h przed umówionym terminem.
Proponujemy wtedy inny termin w porozumieniu z pacjentem.
W przypadku odwołania wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed potwierdzonym terminem konsultacji pacjent ponosi jej koszt
Konsultację należy odwołać mailowo pod adresem: kontakt@konteksty.net.